หน้าแรก | คณะกรรมการ | ขั้นตอนปฏิบัติ | ประมวลภาพพิธี | ผู้บริจาค-ผู้รับมอบ | เอกสาร/แบบฟอร์ม | ติดต่อมูลนิธิฯ
                         
 

 

 

 
 
รหัส : 6213398       ชื่อโคกระบือ :  สมายล์
ผู้บริจาค : นางสาวปรียาลักษณ์ ชัยเกษตรสิน
ผู้รับมอบ : นายตี๋ คำประวัติ   อายุ  -  ปี  ที่อยู่ 37 ม.15 ต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
เนื่องในโอกาส : วันแม่ 2562

พิธีไถ่
04 ส.ค.2562
วัดลุ่มเจริญศรัทธา อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร

พิธีมอบ
15 ส.ค.2562
วัดบ้านคำแม่มุ่ยและหนองนกทา อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี

หนังสือขอบคุณ

 
 

<คลิกที่ภาพเพื่อขยายขนาดใหญ่>

 
 
 

มูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมษายน 2554