หน้าแรก | คณะกรรมการ | ขั้นตอนปฏิบัติ | ประมวลภาพพิธี | ผู้บริจาค-ผู้รับมอบ | เอกสาร/แบบฟอร์ม | ติดต่อมูลนิธิฯ
                         
 
     
 

  ข้อบังคับมูลนิธิไถ่ชีวิตโค - กระบือ เพื่อการกุศล 24 พ.ค.61
 

  ข้อบังคับมูลนิธิไถ่ชีวิตโค - กระบือ เพื่อการกุศล 15 พ.ค.60
 

  ม.น.4 ย้ายที่ตั้ง เมื่อ 15 พ.ค.60
 

  ข้อบังคับมูลนิธิไถ่ชีวิตโค - กระบือ เพื่อการกุศล 29 ม.ค.59
 

  แบบฟอร์มสัญญาการรับมอบโคกระบือ
 
  ตรามูลนิธิฯ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 26 ม.ค.59
 

  ม.น.4 แก้ไขชื่อ ข้อบังคับของมูลนิธิ 26 ม.ค.59
 
  ตรามูลนิธิฯ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ มี.ค.58
 

  ข้อบังคับมูลนิธิโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือฯ 29 ธ.ค.57
 

รายงานการประชุมของมูลนิธิฯ   (กรุณา login)
 

  แบบฟอร์มสัญญาการรับมอบโคกระบือ
 

  เอกสารการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิฯ
 

  ใบอนุญาตจัดตั้งมูลนิธิ
 

  เอกสารประกาศให้มูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล
 

  บันทึกคำให้การบุคคลผู้ที่จะมาเป็นกรรมการมูลนิธิ
    ตรามูลนิธิฯ ลายเรียบ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 16 ก.ย.2556 โดย พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเกษม
    ตรามูลนิธิฯ ลายนูน ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 16 ก.ย.2556 โดย พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเกษม
 

สัญญาขายที่ดิน,โฉนดที่ดินมูลนิธิฯ และทะเบียนบ้าน (กรุณา login)
    บัตรประจำตัวกรรมการมูลนิธิฯ
   กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
 

  รายงานประจำปี 2564

 

   
 
 

มูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมษายน 2554