หน้าแรก | คณะกรรมการ | ขั้นตอนปฏิบัติ | ประมวลภาพพิธี | ผู้บริจาค-ผู้รับมอบ | เอกสาร/แบบฟอร์ม | ติดต่อมูลนิธิฯ
                         
 

 

 

 
พิมพ์ชื่อผู้บริจาคแล้วคลิกปุ่ม "ค้นหา" เพื่อเรียกดูรายละเอียดของการบริจาคทั้งหมด
< คลิกรายชื่อเพื่อดูรายละเอียด   = มีภาพ>

ชื่อผู้บริจาค :

หน้า 1

รายการต่อหน้า

 เลือกหน้า : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54]

ทั้งหมด 5392 รายการ

ลำดับ รหัส ผู้บริจาค ผู้รับมอบ ที่อยู่ผู้รับมอบ เนื่องในโอกาส วดป.ไถ่
1 6414637 บริษัท สยามนุวัตร จำกัด นายเหล็ก พิมพ์ทอง 41 ม.2 ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

2 6414636 คุณประเสริฐ จิรวัฒนชัย นางคำพันธ์ ทองโชติ 75 ม.2 ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

3 6414635 พล.ต.อ.ดร.วิระชัย - คุณจินตนา ทรงเมตตา นางนวลลมัย วงศ์ชมภู 53 ม.2 ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

4 6414634 พล.ต.อ.ดร.วิระชัย - คุณจินตนา ทรงเมตตา นางระเบียบ หนองขุ่นสาร 54 ม.2 ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

5 6414633 พล.ต.อ.ดร.วิระชัย - คุณจินตนา ทรงเมตตา นางทัศณี กีชวรรณ์ 283 ม.1 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

6 6414632 พล.ต.อ.ดร.วิระชัย - คุณจินตนา ทรงเมตตา นายเคน พระสว่าง 90 ม.9 ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

7 6414631 นายอรณ เชิดไชยธำรง นางบุญปอง สาริมา 125 ม.3 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

8 6414630 บริษัท วชิรธน มัลติเทค จำกัด นางอรุณรัตน์ เห็มพนม 22 ม.7 ต.โคกกกม่วง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

9 6414629 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม (พระอาจารย์) นายศักดิ์สิทธิ์ พระสว่าง 42 ม.2 ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

10 6414628 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม (พระอาจารย์) นางแสวง โคตรชัยงาม 57 ม.3 ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

11 6414627 คุณสิตมน-คุณราญเสริญ-คุณจิตราพร แตงสุวรรณ-คุณธัญญาพร ทังเกษมวัฒนา น.ส.อัมพร ใจอุ่น 105 ม.3 ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

12 6414626 คุณสิตมน-คุณราญเสริญ-คุณจิตราพร แตงสุวรรณ-คุณธัญญาพร ทังเกษมวัฒนา นางพิสมัย บุตรพรม 90 ม.11 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

13 6414625 คุณเบญญาภา ดีวงกิจ น.ส.ลำยอง บุญประคำ 7 ม.12 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

14 6414624 คุณประพัทธ์ พิมพ์ประโพธ นางนวล คำแดงไสย์ 115 ม.3 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

15 6414623 บริษัท วชิรธน มัลติเทค จำกัด นางบุญตา วรรณพัฒน์ 142 ม.13 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

16 6414622 บริษัท ของชม จำกัด นายเตรียมศักดิ์ ดอกบัว 301 ม.12 ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

17 6414621 บริษัท ของชม จำกัด นางสาวสุภาพร โชติบุญ 252 ม.3 ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

18 6414620 บริษัท ของชม จำกัด น.ส.ดวงพร หวีผม 314 ม.13 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

19 6414619 บริษัท ของชม จำกัด นางจำเนียน วงตรี 130 ม.3 ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

20 6414618 คุณวิไล โตสิตระกูล น.ส.รำพึง ศิริกาล 61 ม.3 ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

21 6414617 นายสุทธิภาส อิศราพฤกษ์ นายสายนต์ บัวนาค 1 ม.1 ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

22 6414616 นายวิทิต ภูธนทรัพย์ นางออ เดชจร 93 ม.5 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

23 6414615 นางรัชนี ทุคราล นางบัวพาน แก่นจัด 125 ม.2 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

24 6414614 คุณเพชรรัตน์ คันตะปุระ นางสมเพ็ชร ขันทะลี 107 ม.5 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

25 6414613 นายวิทูร ทรรศนะวิภาส และครอบครัว นายสมชัย รัตนวงค์ 112 ม.1 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

26 6414612 นายวิทูร ทรรศนะวิภาส และครอบครัว น.ส.สุภาพ คำแดงไสย์ 132 ม.13 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

27 6414611 นายวิทูร ทรรศนะวิภาส และครอบครัว นายนพดล เขื่อนพงศ์ 338 ม.13 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

28 6414610 นายอัยรวี วีระพันธ์พงศ์ น.ส.ล้อม บุญลี 46 ม.11 ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

29 6414609 คณะผู้ร่วมบุญคุณสิปปภณ อิทธิปรัชญาบุญ นางบังอร พรมลี 89 ม.11 ต.พรมสวรรค์ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

30 6414608 คุณพาณี ตาละลักษณ์-คุณฑิตยา พจนารถ นางประทุมวัน พระสว่าง 189 ม.13 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

31 6414607 นายศุภชัย ตัณชวนิชย์ น.ส.พรรณี กุตัน 23 ม.4 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

32 6414606 คณะผู้ร่วมบุญนายกิติรักษ์ ชาตรูปะมัย นางสม คำแดงไสย์ 230 ม.13 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

33 6414605 นางสุทธินันท์ - นายพงษ์สิทธิ์ เตชะทยานนท์ นางอนงค์ พระสว่าง 264 ม.13 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

34 6414604 คณะผู้ร่วมบุญ (มูลนิธิฯ) นายทินกร สืบสกุล 9 ม.3 ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

35 6414603 คณะผู้ร่วมบุญ (มูลนิธิฯ) นางสมาน คำแดงไสย์ 94 ม.5 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

36 6414602 สหดล อุทิศแด่ คุณพ่อศิวะ-คุณแม่อุมา น.ส.สมบูรณ์ ศิริวาลย์ 229 ม.5 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

37 6414601 คุณสมควร ฉายศิลปรุ่งเรือง นางวันยุ พระสว่าง 225 ม.5 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

38 6414600 คุณสมควร ฉายศิลปรุ่งเรือง นางฉวี พระสว่าง 38 ม.13 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

39 6414599 คุณบุญชัย บูรณวัฒนาโชค นางพานทอง บุตรพรม 66 ม.5 ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

40 6414598 คุณอรรถพล เอี่ยมพิชิตกิจการ นางดวงใจ ไวพจน์ 5 ม.5 ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

41 6414597 คุณอรรถพล เอี่ยมพิชิตกิจการ นายลิขิต กิจเบญจะ 36 ม.11 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

42 6414596 คณะผู้ร่วมบุญคุณนลินี ดุสิตโรจนวงศ์ นางสาวกมลชนก วิยัญผ่อง 295 ม.1 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

43 6414595 นายวิทูร ทรรศนะวิภาส และครอบครัว นายธนกร บุญทัน 98 ม.4 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

44 6414594 นายวิทูร ทรรศนะวิภาส และครอบครัว น.ส.อาทิตยา ปิยะมาต 65 ม.5 ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

45 6414593 นางพรรณี ทรรศนะวิภาส นางบุญหลาย แก่นจัด 68 ม.2 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

46 6414592 คุณแม่วิไล เจริญกิจขจร นางกันยา วิเศษอุด 35 ม.7 ต.โคกกกม่วง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

47 6414591 คุณจันทร์เพ็ญ ชินสกุล นางเดือนเพ็ญ หลงคำรัตน์ 228 ม.13 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

48 6414590 นางวัชรินทร์ วิสุทธิพงศ์ถาวร นายแสนศักดิ์ งาสิทธิ์ 95 ม.5 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

49 6414589 นางสาวสุพร พิบูลย์อาลักษณ์ นายพันธ์ชัย วรรณพัฒน์ 21 ม.13 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

50 6414588 นางชุลีพร วิศลดิลก นางจำเนียร ทะสูรย์ 318 ม.13 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

51 6414587 นายสมเกียรติ อุดมรัตน์ชัยกุล น.ส.สุวรรณ์ พระสว่าง 80 ม.3 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

52 6414586 คณะผู้ร่วมบุญคุณปาริฉัตร นายทองปาน ศิริวาลย์ 199 ม.1 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

53 6414585 บริษัท เอ.จี.เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) นายประจักษ์ พระสว่าง 264 ม.1 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

54 6414584 คุณพนารัตน์ น.ส.สดสวย ทิบกัณหา 20 ม.10 ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

55 6414583 ครอบครัวตั้งสุขสว่างพร น.ส.จุฑามาศ สอนสะอาด 2 ม.3 ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

56 6414582 นางสาวกนกกัญจน์ มธุรพร นางทองใบ คำทา 328 ม.5 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

57 6414581 นางสาวกนกกัญจน์ มธุรพร นายอัมพร ทะสูรย์ 190 ม.5 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

58 6414580 คุณดุษฎี แซ่แต้ และพี่น้อง นายสำรี พระสว่าง 127 ม.13 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

59 6414579 คุณสงกรานต์ นิลพงษ์ นางบุญจันทร์ อาจศัตรู 153 ม.5 ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

60 6414578 คุณอวิภา พิศาลบุตร นางแสงจันทร์ พฤกษชาติ 107 ม.3 ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

61 6414577 คุณสุวิทย์ งอกงามสกุลชัย น.ส.ทองหล่อ รัตนวงค์ 301 ม.5 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

62 6414576 บริษัท แอสเซท เฟิร์ส พลัส จำกัด นางอุไร คำแดงไสย์ 251 ม.13 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

63 6414575 นายธีรวุฒิ นวมงคลชัย นางฉวี ทับทิมหิน 19 ม.3 ต.พรมสวรรค์ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

64 6414574 นายสุภนัฐ รัตนทิพ นายประสิทธิ์ เพ็งนาม 132 ม.6 ต.พรมสวรรค์ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

65 6414573 คุณกรกมลวรรณณ์ นันทภัสรกรณ์ นางดวงจัน แสงไสย 113 ม.3 ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

66 6414572 นางสาวประภาพรรณ-นายคณิส วิภาตวิทย์ นายจาตุรงค์ ชมภูเทพ 15 ม.2 ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

67 6414571 นางสาวเนตรนรินทร์ จันทร์จรัสสุข น.ส.สมศรี กาฬสิทธิ์ 63 ม.5 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

68 6414570 คุณอำพล ลักษมีมลคลชัย นางอิม บุญตาวัน 111 ม.5 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

69 6414569 นางสาวชนมณี พุ่มประดับ-นางสาวศันสนีย์ สุขเอื้อ-นางสาวณัฐชนันท์ พินิจจันทร์ นางบุษบา ดอกบัว 154 ม.9 ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

70 6414568 คุณแม่ซกเง็ก แซ่ตั้ง และครอบครัว นางสาวสลิตา พรรณลึก น.ส.รัตนภรณ์ พฤกษชาติ 106 ม.9 ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

71 6414567 คุณแม่ซกเง็ก แซ่ตั้ง และครอบครัว นางสาวสลิตา พรรณลึก นายประจิต ประภาษา 5 ม.5 ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

72 6414566 คุณศิริรัตน์ ตั้งใจรักการดี นางอำไพร อัศวภูมิ 7 ม.5 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

73 6414565 นายมณฑล วิรุฬห์ธาดา และครอบครัว นางหนูเพียร พระสว่าง 48 ม.1 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

74 6414564 นางสาวสิริพร กอบนิธิกุลวงศ์-นายวุฒิชัย ลีลาวรวงศ์ นางถนอม กิ่งเมือง 235 ม.5 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

75 6414563 นางสาวชนมณี พุ่มประดับ นายประพิษ จันทร์เพชร 201 ม.6 ต.พรมสวรรค์ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

76 6414562 นายรุจพร พิศาลบุตร นายสวัสดิ์ พื้นทอง 204 ม.9 ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

77 6414561 พ.ต.อ. หญิง จินตนา บริบูรณ์ นางสมยศ ภูนาสูง 237 ม.13 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

78 6414560 พ.ต.อ. หญิง จินตนา บริบูรณ์ นายเที่ยง วังตะเคน 106 ม.3 ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

79 6414559 คุณกิจจ์-คุณพรพิมล-คุณเสียง วิศรุตวงศ์ น.ส.มะลิ รัตนวงค์ 5 ม.5 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

80 6414558 คุณชมพูนุช-คุณเวศิน-ด.ช.สาคร หล่อวัฒนตระกูล น.ส.โชติกา ตรีเมฆ 134 ม.5 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

81 6414557 คุณนิภาภรณ์-ด.ย.นฎ วิศรุตวงศ์ และครอบครัว นายเสริม-นางสาวพิชญา-นางสาวพิชามญช์ วงศาริยวานิช นางจวน โตมาชา 140 ม.13 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

82 6414556 คุณอัมพา-คุณสมศักดิ์-คุณวสิตา-คุณธนพนา วิศรุตวงศ์ นางมะณี พิมพะเลีย 51 ม.1 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

83 6414555 คุณสมศรี หล่อวัฒนตระกูล นายนิคม บุตรพรม 56 ม.11 ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

84 6414554 คุณสุธัญญา อุดมผล นายท่อน โชติบุรณ์ 68 ม.3 ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

85 6414553 นายจิตรกร ปักจั่น นางยอ ประหา 102 ม.3 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

86 6414552 คุณลักขณา ทรัพย์เปี่ยมลาภ นายคำพอง แสงไสย์ 66 ม.3 ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

87 6414549 บริษัท เอ.จี.เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) น.ส.ภาคินี อวบสันเทียะ 126 ม.3 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

88 6414548 ดร.ไพบูลย์ ภูริเวทย์ นางสี ทับทิมหิน 39 ม.3 ต.พรมสวรรค์ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

89 6414547 ดร.ไพบูลย์ ภูริเวทย์ นายชาญชัย พิมรักษา 94 ม.9 ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

90 6414546 ดร.ไพบูลย์ ภูริเวทย์ นางศรีวิจิตร สืบสกุล 9 ม.9 ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

91 6414545 คณะผู้ร่วมคุณเพ็ญวรรณ-คุณพจนาถ-คุณอังศินันท์ อินทรกำแหง นางสำรวย ศรีบุตร 29 ม.9 ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

92 6414544 คุณอมเรศ ภูมิรัตน-คุณนคนันทน์ ณีศะนันท์-คุณปิยนุช ชลวร-คุณนริศรา กาบบัวทอง-คุณคทา เตชะวัฒนวรรณา นางเริ่ม คำแดงไสย์ 92 ม.5 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

93 6414543 คุณอัจจนา แผ่รุ่งเรือง-คุณพัชรีพร สินธูระหัฐ-คุณภาวิณี สินทรโก นางรัตนพร พินทา 326 ม.5 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

94 6414542 คุณพรรณพร-น.อ.ธรรมนันทน์ ศาสนนันทน์ นายกฤตนนท์ รัตนวงค์ 109 ม.3 ต.พรมสวรรค์ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 64

03 เม.ย.2564

95 6414541 คุณผาณิต-คุณวรรณิดา วานิชยานนท์ นายชวลิต วิลาสุข 39 ม.5 ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 2564

-

96 6414540 หจก.โรงรับจำนำปราณบุรี นายธงชัย สุโยธา 159 ม.1 ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 2564

-

97 6414539 คุณพิศณุนาฎ จงเสถียร นายอนนท์ อรัญมิตร 109 ม.9 ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 2564

-

98 6414538 คุณชาญยุทธ เสือจุ้ย นายบรรจง คำภักดี 76 ม.11 ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 2564

-

99 6414537 คุณชาญยุทธ เสือจุ้ย นายประพันธ์ นนท์นาภา 46/1 ม.9 ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 2564

-

100 6414536 คุณภัทริณี สุพนธนา น.ส.สำราญ โทพล 10 ม.6 ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด พระเทพฯ 2564

-

หน้า 1

รายการต่อหน้า

 เลือกหน้า : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54]

ทั้งหมด 5392 รายการ

 
 

มูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมษายน 2554