หน้าแรก | คณะกรรมการ | ขั้นตอนปฏิบัติ | ประมวลภาพพิธี | ผู้บริจาค-ผู้รับมอบ | เอกสาร/แบบฟอร์ม | ติดต่อมูลนิธิฯ
 
     
  แสดงทั้งหมด  เฉพาะพิธีไถ่  เฉพาะพิธีมอบ  เฉพาะพิธีอื่น ๆ
ลำดับ ชื่อกิจกรรม วดป.จัดงาน สถานที่ อำเภอ จังหวัด ที่เก็บภาพ แก้ ลบ
 
 

มูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมษายน 2554