หน้าแรก | คณะกรรมการ | ขั้นตอนปฏิบัติ | ประมวลภาพพิธี | ผู้บริจาค-ผู้รับมอบ | เอกสาร/แบบฟอร์ม | ติดต่อมูลนิธิฯ
 
หัวข้อเรื่อง [111] :  ร่วมบริจาคโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ
รายละเอียด :  ผมขอร่วมบริจาคโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือจำนวน 300 บาท โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 161-5-205828 วันที่โอน 01/05/2556 เวลาที่โอน 21:09 น. – อัครพงศ์
ความเห็น : 
ลำดับ วดป.เวลา ความเห็น
1 08 พ.ค.2556 15:23:48 รบกวนผู้บริจาค fax หรือ e-mail หลักฐานการโอน พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์มาที่ 02-5611431 หรือ cowsafe@hotmail.com ขออนุโมทนาบุญด้ววยค่ะ
2 10 พ.ค.2556 13:18:07 ดิฉันอยากร่วมบริจาคแล้วสามารถไปร่วมงานได้ไหมคะ
3 03 มิ.ย.2556 15:42:02 ได้ค่ะ กำหนดการพิธีไถ่จะเกิดชึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไปค่ะ ณ โรงฆ่าสัตว์รังสิต ซอยคลองหลวง 28 ค่ะ
4 15 มิ.ย.2556 21:59:51 ถ้าต้องการถ่ายชีวิตโคหรือกระบือ1ตัว ต้องบริการเงินจำนวนเท่าไหร่ค่ะ
5 25 มิ.ย.2556 14:02:25 เรียนผู้บริจาคนะคะ ราคาโคตัวละ 19,000 บาท และกระบือตัวละ 22,000 บาทค่ะ
 
แสดงความคิดเห็น : 
พิมพ์รหัสที่ปรากฎในภาพ

กรุณาตรวจสอบข้อความคิดเห็น ก่อนคลิกปุ่มบันทึกข้อมูล

 

 

   
 

มูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมษายน 2554