หน้าแรก | คณะกรรมการ | ขั้นตอนปฏิบัติ | ประมวลภาพพิธี | ผู้บริจาค-ผู้รับมอบ | เอกสาร/แบบฟอร์ม | ติดต่อมูลนิธิฯ
 
หัวข้อเรื่อง [138] :  คำอธิษฐานไถ่ชีวิตโคกระบือคะ
รายละเอียด :  คำอธิษฐานร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ ขอบุญที่ได้กระทำการร่วมปล่อยชีวิตสัตว์เหล่านี้ ขอให้เจ้ากรรมนายเวร ได้โปรดโมทนาและโปรดอโหสิกรรมให้แก่ ข้าพเจ้า และท่านพญายมราชได้โปรดโมทนาบุญและเป็นสักขีพยานบุญในแก่ข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิด และ ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยส่งผล ให้ข้าพเจ้า ชื่อ....นามสกุล.... ได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปลอดภัยจาก โรคระบาด โรคร้ายแรง โรคชรา โรคเรื้อรัง ที่จะทำให้เกิดทุกขเวทนาแก่ร่างกายและจิตใจ หากมีวิบากกรรมใดที่จะ มาตัดรอนชีวิต และร่างกายข้าพเจ้าก่อนอายุขัย ขอผลบุญนี้จงรักษาข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดผ่านพ้นวิบากกรรมใดๆ ไปอย่างราบรื่น รวดเร็วและง่ายดายในฉับพลันทันที และขอบุญนี้จงจัดสรรให้อายุขัยของข้าพเจ้าเหมาะสม แก่กายสังขาร โดยให้สามารถมีชีวิตดำรงอยู่ด้วยสุขภาพกายใจแข็งแรง ไม่ต้องเป็นภาระแก่บุคคลอื่น หากแม้เมื่อถึง คราวอายุขัยที่จะต้องดับสิ้นไป ก็ขอให้บุญนี้จงเข้ามาประคับประครองกายใจนี้ ให้สามารถละสังขารดับชีวิตใน ภพชาตินี้ ด้วยอาการสงบ ไม่ทุกข์ร้อน ไม่เป็นกังวล และไม่ต้องทนทุกข์ด้วยการเจ็บป่วยเรื้อรังใดๆ ขอบุญทั้งหมด จงมารวมตัว ส่งผลดลบันดาล ให้ข้าพเจ้าละอัตภาพร่างกายในบั้นปลาย อย่างมีความสุข สงบ เข้าถึงสุคติภูมิเป็น ที่ไป สัจจะ สัจจัง อธิษฐานมิ ขอให้คำอธิษฐานของข้าพเจ้าเป็นจริงทุกประการ สาธุ นิพพานะปัจจะโยโหตุ ขอให้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญ
ความเห็น : 
ลำดับ วดป.เวลา ความเห็น
 
แสดงความคิดเห็น : 
พิมพ์รหัสที่ปรากฎในภาพ

กรุณาตรวจสอบข้อความคิดเห็น ก่อนคลิกปุ่มบันทึกข้อมูล

 

 

   
 

มูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมษายน 2554