หน้าแรก | คณะกรรมการ | ขั้นตอนปฏิบัติ | ประมวลภาพพิธี | ผู้บริจาค-ผู้รับมอบ | เอกสาร/แบบฟอร์ม | ติดต่อมูลนิธิฯ
                         
 
1156 22 ต.ค.2566 13:16:17 ซองทำบุญ 74 0
1155 10 ก.ค.2566 16:30:35 วัดป่าศรีบุญเรือง มีพื้นที่ป่าไม้และหญ้า6ไร่ ต้องการวัวหรือกระบือเพื่อกินหญ้าให้วัดไม่รก 261 2
1154 30 เม.ย.2566 14:52:44 ความปลอดภัยของโคกระบือที่ได้รับการช่วยเหลือ 264 1
1153 23 ม.ค.2566 15:27:45 ขอทราบกำหนดการไถ่ชีวิตโคกระบือช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2566 582 3
1152 27 ธ.ค.2565 18:03:29 หารายชื่อผู้ร่วมบริจาคไม่เจอ 405 1
1151 01 พ.ย.2565 11:54:36 สอบถามกำหนดปิดรอบรับบริจาคเดือนพฤศจิกายน 2565 351 1
1150 20 ส.ค.2565 07:25:06 บริจาคเงินทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 626 1
1149 18 ก.ค.2565 11:58:33 แจ้งการโอนเงินบริจาคสมทบไถ่โคกระบือ 1255 4
1148 14 ก.ค.2565 09:37:29 ไถ่ชีวิตโค-กระบือ 422 1
1147 07 ก.ค.2565 12:28:58 ขอรับใบเสร็จการบริจาค 425 2
1146 28 พ.ค.2565 00:22:15 ขอร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 674 3
1145 26 ก.พ.2565 19:40:03 ร่วมสมทบทุนไถ่ชีวิตโคกระบือ 984 5
1144 22 ก.พ.2565 23:35:30 ร่วมสบทบทุน ไถ่ชีวิตโค-กระบือ 449 1
1143 10 ก.พ.2565 10:16:56 ร่วมบสมทบทุน 448 1
1142 09 ก.พ.2565 10:34:31 ร่วมบริจาค 375 1
1141 01 ก.พ.2565 07:49:03 ร่วมบริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ เดือนมกราคม 2565 514 2
1140 11 ม.ค.2565 09:21:17 แจ้งการทำบุญและแนบสลิปไปทาง e-mail แล้วนะครับ 471 1
1139 31 ธ.ค.2564 14:55:14 แจ้งโอนเงินบริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือ 508 1
1138 09 ธ.ค.2564 13:23:52 ร่วมสมทบไถ่ชีวิตโค-กระบือ ตามกำลังศรัทธา 660 1
1137 30 ต.ค.2564 05:23:00 ร่วมบริจาคเงินไถ่ชีวิตโคกระบือ 605 2
1136 02 ต.ค.2564 06:31:04 ร่วมบริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำเดือนตุลาคม 2564 935 5
1135 29 ก.ย.2564 22:54:37 ร่วมบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ เดือนกันยายน 65 473 2
1134 25 ก.ย.2564 17:52:56 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค กระบือในวันเกิดค่ะ 541 1
1133 25 ก.ย.2564 10:34:06 e-donation 574 4
1132 21 ก.ย.2564 22:55:08 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค กระบือ 475 1
1131 21 ก.ย.2564 22:38:37 ร่วมบริจาคเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำเดือนกันยายน 2564 438 1
1130 17 ก.ย.2564 23:34:58 ร่วมทำบุญไถ่โค-กระบือ 486 1
1129 17 ก.ย.2564 16:43:18 ทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 416 1
1128 14 ก.ย.2564 14:14:52 ทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ บุญนี้แด่เจ้าพ่อเจตคุปต์ 455 1
1127 12 ก.ย.2564 20:13:46 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค กระบือ 430 1
1126 30 ส.ค.2564 18:26:42 ขอร่วมทำบุญ 473 1
1125 27 ส.ค.2564 12:43:17 ร่วมทำบุญครับ 422 1
1124 25 ส.ค.2564 07:58:54 ร่วมบริจาคและขอใบเสร็จรับเงินค่ะ 482 1
1123 21 ส.ค.2564 09:13:46 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 494 2
1122 21 ส.ค.2564 08:34:01 ร่วมทำบุญ 428 1
1121 10 ส.ค.2564 22:46:56 ร่วมสมทบทุนบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 488 4
1120 24 ก.ค.2564 11:07:08 ร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ 676 2
1119 24 ก.ค.2564 08:23:21 ร่วมบริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิตโค กระบือ 447 2
1118 24 ก.ค.2564 07:56:48 แจ้งบริจาค 514 1
1117 23 ก.ค.2564 14:08:46 แจ้งบริจาคครับ 425 1
1116 12 ก.ค.2564 15:56:19 ร่วมบริจาตไถ้ชีวิตโค-กระบือ 593 4
1115 06 ก.ค.2564 10:09:52 ยังไม่ได้รับ​ใบอนุโมทนาคะ 559 1
1114 03 ก.ค.2564 02:20:14 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 513 1
1113 01 ก.ค.2564 15:19:43 ร่วมบริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำเดือนกรกฏาคม 2564 574 2
1112 26 มิ.ย.2564 12:30:23 ร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ 400 บาท 459 1
1111 25 มิ.ย.2564 11:00:17 ร่วมไถ่ชีวิตโค - กระบือ เนื่องในวันเกิด 299 บาท 452 1
1110 22 มิ.ย.2564 13:43:11 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 475 1
1109 11 มิ.ย.2564 08:44:01 ไถ่ชีโคกระบือ 549 2
1108 06 มิ.ย.2564 21:48:07 ร่วมบริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 691 2
1107 06 มิ.ย.2564 15:04:03 บริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 483 1
1106 06 มิ.ย.2564 10:11:40 บริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ เพื่อเป็นบุญกุศลช่วยแม่ที่ป่วย 584 1
1105 04 มิ.ย.2564 07:45:27 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ เนื่องในวันเกิด 523 2
1104 25 พ.ค.2564 18:58:42 ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ 570 3
1103 25 พ.ค.2564 11:32:36 แจ้งโอนเงินร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ เนื่องในวันวิสาขบูชา 2564 ค่ะ 528 1
1102 17 พ.ค.2564 22:31:08 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 99 บาท 565 3
1101 16 พ.ค.2564 08:46:16 ทำบุญวันเกิดร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ 999 บาท 🙏🏻 544 3
1100 15 พ.ค.2564 20:19:04 ร่วมทำบุญปล่อยโคกระบือ 644 2
1099 15 พ.ค.2564 14:23:47 ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ 451 2
1098 13 พ.ค.2564 17:43:45 ร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ 200 บาท 483 1
1097 11 พ.ค.2564 22:13:39 ร่วมไถ่ ชีวิต โคกระบือ 479 1
1096 07 พ.ค.2564 13:28:54 ร่วมบริจาคเงิน 1,000 บาท 467 1
1095 06 พ.ค.2564 22:39:13 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโค กระบือ 486 2
1094 04 พ.ค.2564 14:53:09 ร่วมบริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 500 4
1093 27 เม.ย.2564 12:41:39 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 520 2
1092 21 เม.ย.2564 11:23:46 ร่วมบริจาคเงินให้มูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 300 บาท 529 2
1091 20 เม.ย.2564 11:01:20 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 509 1
1090 14 เม.ย.2564 20:57:18 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ 532 1
1089 28 มี.ค.2564 12:02:18 บริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ28/64 810 3
1088 22 มี.ค.2564 17:39:39 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 569 1
1087 16 มี.ค.2564 13:41:27 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 100 บาท วันที่16/03/2021 634 1
1086 13 มี.ค.2564 10:53:06 ร่วมบริจาค 559 2
1085 07 มี.ค.2564 07:47:51 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 679 1
1084 05 มี.ค.2564 16:12:46 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 446 1
1083 04 มี.ค.2564 15:38:22 ทำบุญ 100 บาท 468 1
1082 03 มี.ค.2564 13:49:11 ร่วมบุญ 200 บาท 498 1
1081 01 มี.ค.2564 12:42:15 บริจาคเงิน 400 บาท สำหรับใถ่ชีวิตโค 506 1
1080 27 ก.พ.2564 14:12:47 ร่วมบริจาคเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 483 1
1079 27 ก.พ.2564 09:02:22 บริจาค1000บาท 459 1
1078 26 ก.พ.2564 14:37:34 บริจาคเพื่อไถ่ชีวิตโคกระบือ 100 บาท เข้า ธนาคารกรุงไทย 26/2/64 536 1
1077 26 ก.พ.2564 12:26:08 บริจาค 500บาท เพื่อไถ่ชีวิตโคกระบือ วันที่ 26/2/21 ธ.กรุงเทพ 450 1
1076 15 ก.พ.2564 10:10:13 บริจาจไถ่ชีวิตโคกระบือ 681 2
1075 27 ม.ค.2564 19:46:22 บริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือ 821 5
1074 11 ม.ค.2564 21:27:15 สอบถามพิธีไถ่โคกระบือรอบเดือนมค64 มีวันไหนครับ 837 2
1073 06 ม.ค.2564 09:19:52 ร่วมบริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำเดือนมกราคม 2564 991 1
1072 01 ม.ค.2564 05:04:57 ร่วมบริจาค 739 1
1071 05 ธ.ค.2563 09:13:13 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือ 1156 5
1070 05 ธ.ค.2563 09:12:00 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือ 558 2
1069 01 ธ.ค.2563 10:24:00 บริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำเดือนธันวาคม 63 646 1
1067 01 ธ.ค.2563 10:21:00 ร่วมบริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำเดือนธันวาคม 2563 598 1
1068 01 ธ.ค.2563 10:21:00 ร่วมบริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำเดือนธันวาคม 2563 552 1
1066 28 พ.ย.2563 22:35:14 ร่วมบริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 566 1
1065 20 พ.ย.2563 20:53:22 ร่วมบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 539 1
1064 16 พ.ย.2563 09:48:42 ร่วมบริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 629 1
1063 14 พ.ย.2563 13:46:45 ร่วมถ่ายชีวิตโคกระบือ 500 บาท เข้ากรุงไทย 14/11/63 เวลา 13.44น. 518 1
1062 12 พ.ย.2563 11:14:17 ร่วมบริจาค​ไถ่ชีวิตโค-กระบือ 446 1
1061 10 พ.ย.2563 13:26:57 รวมบริจาค 587 1
1060 10 พ.ย.2563 12:17:45 ร่วมบริจาค 467 1
1059 01 พ.ย.2563 15:23:35 ร่วมบริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 660 3
1058 27 ต.ค.2563 08:58:12 ไถ่ชีวิตกระบือ 1 ตัว 583 1
1057 17 ต.ค.2563 14:33:30 ขอรับใบเสร็จบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 597 4
1056 16 ต.ค.2563 10:15:29 ร่วมบริจาค 542 0
1055 13 ต.ค.2563 07:36:20 ขอทราบค่าไถ่ชีวิต 712 1
1054 12 ต.ค.2563 02:59:42 ร่วมบริจาค 505 1
1053 05 ต.ค.2563 16:17:41 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโค กระบือ 728 2
1052 04 ต.ค.2563 23:23:44 e-donation 549 2
1051 01 ต.ค.2563 11:16:51 ร่วมบริจาคเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำเดือนตุลาคม 2563 626 2
1050 27 ก.ย.2563 20:50:21 ร่วมบริจาคค่ะ 569 1
1049 23 ก.ย.2563 06:40:17 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ 23 ก.ย.2563 596 1
1048 17 ก.ย.2563 17:39:01 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 559 1
1047 17 ก.ย.2563 09:28:50 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค กระบือ 497 1
1046 16 ก.ย.2563 15:48:53 ร่วมทำบุญ 532 1
1045 16 ก.ย.2563 08:42:49 ร่วมทำบุญค่ะ 512 1
1044 13 ก.ย.2563 06:55:59 ร่วมสมทบทุนไถ่ชีวิตโค-กระบือ 517 1
1043 08 ก.ย.2563 13:52:23 แจ้งโอนเงิน 527 2
1042 08 ก.ย.2563 10:36:05 แจ้งโอนเงินบริจาคค่ะ 516 1
1041 02 ก.ย.2563 21:41:07 ร่วมสมทบทุนเพื่อไถ่ชีวิตโคกระบือ 621 1
1040 31 ส.ค.2563 12:08:06 ร่วมสบทบทุนไถ่ชีวิตโคกระบือ 586 1
1039 27 ส.ค.2563 12:14:15 ไถ่ชีวิตโคกระบื 620 1
1038 26 ส.ค.2563 22:27:02 บริจาค 500บาท เพื่อไถ่ชีวิตโคกระบือ เมื่อวันที่8 ส.ค. แต่ยังไม่ได้รับใบเสร็จค่ะ 611 1
1037 26 ส.ค.2563 16:07:28 ขอรับมอบโค-กระบือ 572 1
1036 26 ส.ค.2563 15:28:41 ร่วมบริจากเงินไถ่ชีวิตโคกระบื ครับ 593 1
1035 25 ส.ค.2563 01:18:11 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 509 1
1034 23 ส.ค.2563 11:47:46 บริจาคสมทบทุนไถ่ถอนชีวิตโค-กระบือ 588 1
1033 18 ส.ค.2563 07:26:00 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ 18 ส.ค. 2563 730 2
1032 15 ส.ค.2563 09:20:39 ร่วมบริจาค 541 1
1031 13 ส.ค.2563 15:58:42 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 541 1
1030 12 ส.ค.2563 08:33:04 เนื่องในวันแม่ 12 สิงหาคม 519 1
1029 11 ส.ค.2563 15:07:07 ร่วมบริจาคไถ่โคกระบือ 99 บาท 599 1
1028 11 ส.ค.2563 08:36:35 ร่วมไถ่ขีวิตโคกระบือ 549 1
1027 08 ส.ค.2563 18:19:00 บริจาค 500บาท เพื่อไถ่ชีวิตโคกระบือค่ะ 573 2
1026 08 ส.ค.2563 15:45:25 ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ 522 0
1025 06 ส.ค.2563 13:03:45 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ 5 ส.ค. 2563 574 1
1024 05 ส.ค.2563 18:16:07 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 542 1
1023 04 ส.ค.2563 19:31:21 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 527 1
1022 03 ส.ค.2563 10:32:19 แจ้งการโอนเงิน 541 1
1021 01 ส.ค.2563 16:24:55 บริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือ 582 1
1020 01 ส.ค.2563 14:10:00 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิต โค กระบือครับ 530 1
1019 31 ก.ค.2563 17:54:44 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือค่ะ 526 1
1018 28 ก.ค.2563 13:08:57 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ 28 ก.ค. 2563 559 1
1017 27 ก.ค.2563 22:55:40 ไถ่ชีวิตโค 544 1
1016 19 ก.ค.2563 09:29:35 บริจาคเงินทำบุญเนื่องในวันเกิด 579 1
1015 18 ก.ค.2563 07:31:22 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ 18 ก.ค. 2563 578 1
1014 12 ก.ค.2563 13:34:42 ร่วมไถ่ชีวิต​โค-กระบือ 614 1
1013 10 ก.ค.2563 06:18:01 ร่วมไถ่โคกระบือ 526 1
1012 07 ก.ค.2563 13:37:05 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิต โค-กระบือ 662 1
1011 02 ก.ค.2563 02:58:31 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ 2 ก.ค. 2563 656 2
1010 01 ก.ค.2563 15:05:51 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 529 1
1009 01 ก.ค.2563 07:05:37 ร่วมสมทบทุนไถ่ชีวิตโค กระบือ 540 1
1008 28 มิ.ย.2563 18:29:40 บริจาคเงินให้มูลนิธิ 535 1
1007 25 มิ.ย.2563 17:55:09 บริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 565 1
1006 19 มิ.ย.2563 13:50:39 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ 19 มิ.ย. 2563 642 1
1005 16 มิ.ย.2563 14:33:31 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 16.06.2020 647 1
1004 14 มิ.ย.2563 20:39:56 ร่วมทำบุญสมทบไถ่-โคกระบือ 567 3
1003 10 มิ.ย.2563 23:32:59 อยากได้วัวมาเลี้ยง 568 1
1002 05 มิ.ย.2563 13:41:00 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ 5 มิ.ย. 2563 646 2
1001 04 มิ.ย.2563 13:37:07 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโค - กระบือ 661 2
1000 02 มิ.ย.2563 18:39:01 ร่วมทำบุญ ไถ่ชีวิตโคกระบือ 522 1
999 29 พ.ค.2563 13:12:28 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 660 1
998 27 พ.ค.2563 09:43:36 แจ้งการบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 645 1
997 27 พ.ค.2563 07:40:33 ร่วมบริจาคไถ่โค กระบือ กับมูลนิธิ 565 1
996 27 พ.ค.2563 06:16:55 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ 27 พ.ค. 2563 700 1
995 21 พ.ค.2563 00:05:00 ขอแจ้งบริจาคเงิน 618 1
994 20 พ.ค.2563 09:28:30 แจ้งบริจาคถ่ายชีวิตโคกระบือ 632 1
993 18 พ.ค.2563 06:06:36 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ 18 พ.ค. 2563 624 1
992 14 พ.ค.2563 17:34:56 ทำบุญ 565 1
991 12 พ.ค.2563 18:53:15 ทำบุญวันเกิด ร่วมถ่ายชีวิตโคกระบือ 635 1
990 09 พ.ค.2563 23:19:19 ร่วมบริจาคเงิน ไถ่ชีวิตโคกระบือ 500 บาทค่ะ 638 1
989 09 พ.ค.2563 13:53:32 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 09 พ.ค. 2563 576 1
988 09 พ.ค.2563 08:45:04 ขอโอนบริจาคสมทบทุนไถ่ชีวิตโคกระบือ 500 บาท 597 1
987 08 พ.ค.2563 21:15:13 ขอร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ​1,000บาทค่ะ 683 1
986 07 พ.ค.2563 20:57:42 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 650 1
985 06 พ.ค.2563 15:29:56 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิต โค-กระบือ 578 1
984 03 พ.ค.2563 14:34:24 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ 3 พ.ค. 2563 603 1
983 17 เม.ย.2563 08:06:17 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ 17เม.ย. 2563 779 1
982 03 เม.ย.2563 07:56:14 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ เดือน เมย. 2563 820 3
981 31 มี.ค.2563 09:06:00 บริจาคไถ่ชีวิต โค กระบือ 654 1
980 24 มี.ค.2563 16:46:58 ทำบุญ 99 บาท 642 1
979 19 มี.ค.2563 17:31:45 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิต โค-กระบือ 634 1
978 16 มี.ค.2563 18:32:09 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 696 1
977 13 มี.ค.2563 11:55:54 ขอใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี เงินบริจาค 1000 บาท 639 1
976 07 มี.ค.2563 21:40:39 ไถ่ชีวิตโคกระบือ 5000 บาท 677 2
975 03 มี.ค.2563 09:03:18 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิต โค-กระบือ200 ค่ะ 597 1
974 29 ก.พ.2563 16:25:35 บริจาค 500บาท เพื่อไถ่ชีวิตโคกระบือค่ะ 640 2
973 28 ก.พ.2563 18:44:28 บริจาค 500บาทไถ่ชีวิตโค-กระบือ 594 1
972 26 ก.พ.2563 20:43:14 ร่วมไถ่ชีวิต โคกระบือ 500 บา่ท 578 2
971 26 ก.พ.2563 20:36:08 ร่วมไถ่ชีวิต โคกระบือ 659 1
970 22 ก.พ.2563 13:46:54 ร่วมไถ่ชีวิตโค 610 1
969 21 ก.พ.2563 08:01:13 ร่วมบริจาค 657 1
968 17 ก.พ.2563 12:37:15 แจ้งบริจาคช่วยชีวิตโคกระบือจำนวน 500 บาท 653 2
967 16 ก.พ.2563 00:54:20 บริจาค 612 1
966 13 ก.พ.2563 07:02:57 ร่วมบริจาคเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 723 1
965 12 ก.พ.2563 09:02:24 โอนเงิน 100 ช่วยโคกระบือ 692 1
964 12 ก.พ.2563 09:00:51 โอนเงิน 200 ช่วยโคกระบือ 568 1
963 12 ก.พ.2563 08:59:21 โอนเงิน 200 ช่วยโคกระบือ 587 1
962 12 ก.พ.2563 08:51:41 โอนเงิน 500 ช่วยโคกระบือ 586 0
961 27 ม.ค.2563 09:49:08 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ 27 ม.ค. 2563 775 1
960 25 ม.ค.2563 00:36:55 ร่วมไถ่ชีวิตโคค่ะ 737 2
959 19 ม.ค.2563 19:18:48 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ เดือน 19 ม.ค. 2563 709 1
958 18 ม.ค.2563 12:55:30 ร่วมทำบุญโค 1 ตัว ในงานวันที่ 26 มค 2563 670 1
957 07 ม.ค.2563 09:57:04 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 860 1
956 04 ม.ค.2563 13:41:52 ร่วมบริจาคเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำเดือนมกราคม 2563 1085 1
955 02 ม.ค.2563 00:03:22 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 798 1
954 01 ม.ค.2563 21:33:51 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือค่ะ 741 1
953 31 ธ.ค.2562 11:21:52 ร่วมบริจาคไถ่ชีวืตโคกระบือ 631 1
952 30 ธ.ค.2562 18:25:42 ร่วมบริจจาคำไถ่ชีวิต โคกระบือ 644 1
951 26 ธ.ค.2562 14:33:22 ร่วมบริจาค 756 1
950 24 ธ.ค.2562 16:10:57 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 732 1
949 23 ธ.ค.2562 18:37:36 บริจาคเงินร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือค่ะ 725 1
948 23 ธ.ค.2562 05:16:44 ทำบุญไถ่ชีวิต โคกระบือ 656 1
947 18 ธ.ค.2562 15:24:20 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ เดือน ธ.ค. 2562 ( 3 ) 701 1
946 14 ธ.ค.2562 14:28:34 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ เดือน ธ.ค.2562 (3) 723 1
945 06 ธ.ค.2562 05:04:35 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ เดือน ธ.ค.62 ( 2 ) 759 2
944 03 ธ.ค.2562 22:05:46 แจงยอดบริจาค 650 1
943 03 ธ.ค.2562 10:26:38 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 784 1
942 02 ธ.ค.2562 08:50:53 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 713 2
941 02 ธ.ค.2562 08:26:20 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ เดือน ธ.ค. 2562 761 1
940 02 ธ.ค.2562 06:42:16 ร่วมทำบุญ​ ถ่ายชีวิติ​ 500​ 674 1
939 28 พ.ย.2562 16:18:14 บริจาค 1,000 บาท 589 1
938 28 พ.ย.2562 09:19:24 ร่วมบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ เดือน พ.ย.62 (เดือนเกิด) 689 1
937 28 พ.ย.2562 04:09:32 แจงยอดบริจาค 640 1
936 26 พ.ย.2562 10:22:08 เพิ่งบริจาคเงินไถ่ชีวิต 719 2
935 25 พ.ย.2562 16:47:04 ร่วมทำบุญ 602 3
934 22 พ.ย.2562 13:56:58 ร่วมทำบุญ 612 2
933 21 พ.ย.2562 23:13:41 บริจาคเงิน 683 1
932 21 พ.ย.2562 14:37:04 บริจาคไถ่ชีวิตโค กระบือ 627 1
931 20 พ.ย.2562 12:45:21 แจ้งยอดบริจาค 611 1
930 20 พ.ย.2562 09:55:55 โทร.ไปตามเบอร์หน้าเวป แต่เป็นเบอร์ fax จะให้แจ้งโอนเงินยังไงคะ 659 1
929 15 พ.ย.2562 19:18:39 ร่วมบริจาค 500 634 1
928 15 พ.ย.2562 19:01:07 ร่วมบริจาคค่ะ 648 1
927 15 พ.ย.2562 15:37:49 ร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ จำนวน 200 บาท 641 1
926 14 พ.ย.2562 15:26:25 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ เดือน พ.ย. 2562 649 1
925 07 พ.ย.2562 13:10:11 ไถ่ชีวิตโค กระบือ 7 ต.ค.62 655 1
924 01 พ.ย.2562 11:03:44 ขอเสนอให้ใช้ระบบ e-donation ของกรมสรรพากร 759 2
923 01 พ.ย.2562 10:40:03 แนะนำ 761 1
922 01 พ.ย.2562 10:24:45 ร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ 400 บาทครับ 655 1
921 31 ต.ค.2562 07:48:52 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ 31 ต.ค. 2562 649 1
920 30 ต.ค.2562 23:48:28 สอบถามขั้นต่ำการบริจาค สำหรับออกใบเสร็จ 644 2
919 22 ต.ค.2562 17:43:07 โอนเงินช่วยไถ่ชีวิตโค-กระบือ 750 3
918 18 ต.ค.2562 07:30:29 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ เดือน ต.ค. 2562 ( 2 ) 710 1
917 14 ต.ค.2562 18:21:38 ร่วมบุญไถ่ โค กระบือ 671 1
916 04 ต.ค.2562 14:26:50 ร่วมบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ เดือน ต.ค.62 811 1
915 03 ต.ค.2562 08:33:06 ร่วมไถ่ชีวิตโค กระบือ เดือน ต.ค. 62 638 1
914 02 ต.ค.2562 13:37:52 ร่วมไถ่ชีวิต โค กระบือ จำนวน 1 ตัว 712 1
913 30 ก.ย.2562 01:49:31 ร่วมบุญไถ่ โค กระบือ 662 1
912 24 ก.ย.2562 09:36:17 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 652 1
911 19 ก.ย.2562 11:50:37 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ เดือน ก.ย. 2562 (2) 847 1
910 14 ก.ย.2562 15:47:23 ต้องการนำโคหรือกระบือไปให้ทั้งตัว 696 1
909 14 ก.ย.2562 15:45:11 ต้องการนำโคหรือกระบือไปให้ทั้งตัว 678 1
908 09 ก.ย.2562 09:08:04 Mrs.Chen Jin Lan 陳錦蘭 (Hongkong) ร่วมทำบุญ 667 1
907 06 ก.ย.2562 16:28:22 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ เดือน ก.ย. 2562 737 4
906 03 ก.ย.2562 17:48:46 โอนเงินร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 679 1
905 30 ส.ค.2562 16:29:12 โอนเงินไถ่โคกระบือ 671 1
904 30 ส.ค.2562 13:17:05 แจ้งโอนเงินร่วมทำบุญค่ะ 626 1
903 28 ส.ค.2562 22:50:52 ร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ 645 1
902 27 ส.ค.2562 12:03:29 แจ้งการโอนเงิน 674 1
901 25 ส.ค.2562 22:52:46 แจ้งโอนเงินทำบุญ 666 1
900 22 ส.ค.2562 21:50:46 แจ้งโอนเงินเข้ามูลนิธิ 620 1
899 22 ส.ค.2562 09:20:09 แจ้งโอนเงิน 637 3
898 20 ส.ค.2562 13:35:32 บริจาคเงินไถ่ชีวิตโคกระบือ 670 1
897 20 ส.ค.2562 13:35:00 แจ้งการโอนเงิน 733 1
896 20 ส.ค.2562 13:24:00 บริจาคเงินไถ่ชีวิตโคกระบือ 711 1
895 18 ส.ค.2562 13:05:28 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ เดือน ส.ค. 2562 ( 2 ) 678 1
894 16 ส.ค.2562 06:32:19 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ เดือน ส.ค. 2562 699 1
893 15 ส.ค.2562 01:28:13 แจ้งการโอนเงินร่วมไถ่ชีวิตโค - กระบือค่ะ 709 1
892 14 ส.ค.2562 10:44:52 งานไถ่ชีวิตโค-กระบือ 643 1
891 13 ส.ค.2562 12:31:04 บริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 591 1
890 07 ส.ค.2562 06:39:35 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ เดือน ส.ค. 2562 771 1
889 03 ส.ค.2562 13:55:50 แจ้งโอนเงินไถ่ชีวิตโคกระบือค่ะ 3/8/2019 เวลา 13:51 น. 633 1
888 02 ส.ค.2562 22:03:53 แจ้งโอนเงินทำบุญไถ่ชีวิตโคค่ะ 592 1
887 31 ก.ค.2562 08:58:52 ร่วมทำบุญไถ่โคกระบือ 642 1
886 28 ก.ค.2562 11:53:38 แจ้งการบริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิต โค-กระบือ 709 1
885 27 ก.ค.2562 14:47:52 โอนเงินไถ่ชีวิตโคกระบือ 719 1
884 25 ก.ค.2562 09:50:13 แจ้งการบริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิต โค-กระบือ 621 1
883 25 ก.ค.2562 09:50:07 แจ้งการบริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิต โค-กระบือ 623 1
882 24 ก.ค.2562 10:23:18 ทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือค่ะ 578 1
881 17 ก.ค.2562 22:02:17 ได้ทำบุญไถ่ชีวิต โคกระบือ 670 1
880 09 ก.ค.2562 23:02:47 ร่วมบุญไถ่ชีวิต กระบือ 2ตัว 733 2
879 09 ก.ค.2562 13:21:39 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ เดือน ก.ค.2562 695 1
878 01 ก.ค.2562 06:15:29 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ เดือน ก.ค.2562 819 1
877 27 มิ.ย.2562 16:20:44 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค กระบือค่ะ 799 1
876 26 มิ.ย.2562 13:08:58 ไถ่ชีวิตโค-กระบือ 829 1
875 19 มิ.ย.2562 09:42:10 ไถ่ชีวิต โค กระบือ 763 1
874 17 มิ.ย.2562 11:11:54 ทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือค่ะ 713 1
873 10 มิ.ย.2562 06:57:24 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ เดือน มิ.ย.2562 ครั้งที่ 2 793 1
872 06 มิ.ย.2562 11:02:06 ร่วมบริจาคถ่ายชีวิตโคกระบือ 761 1
871 05 มิ.ย.2562 11:05:35 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 747 2
870 04 มิ.ย.2562 19:32:57 บิทไถ่ชีวิตโค-กระบือ 717 5
869 03 มิ.ย.2562 15:25:36 โอนเงินไถ่ชีวิตโค กระบือ 696 1
868 30 พ.ค.2562 06:43:30 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ เดือน พ.ค. 2562 812 3
867 22 พ.ค.2562 13:58:18 ร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ 771 1
866 21 พ.ค.2562 08:49:55 โอนตังค์ 650 1
865 20 พ.ค.2562 14:34:14 โอนเงินช่วยไถ่ชีวิต โค กระบือ ค่ะ 621 1
864 20 พ.ค.2562 09:04:09 โอนเงินไถ่ชีวติโค-กระบือ 646 1
863 18 พ.ค.2562 16:35:03 ร่วมทำบุญบริจาคเงินช่วยชีวิตโคกระบือ 697 1
862 15 พ.ค.2562 14:06:16 ร่วมทำบุญไ่ชีวิตโค-กระบือจำนวน 5000 บาท โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพเรียบร้อยแล้วค่ะ 660 1
861 13 พ.ค.2562 11:58:09 บริจาคเงินร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือค่ะ 777 1
860 03 พ.ค.2562 11:16:45 ไถ่ชีวิตโคกระบือ 706 1
859 03 พ.ค.2562 07:22:09 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ เดือน พ.ค. 2562 761 2
858 02 พ.ค.2562 04:56:16 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโคกะบือ 754 1
857 29 เม.ย.2562 10:37:46 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ จำนวน 200 บาท 729 1
856 28 เม.ย.2562 15:14:39 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 693 1
855 21 เม.ย.2562 13:25:47 ร่วมไถ่โค กระบือ 671 4
854 21 เม.ย.2562 08:32:30 ร่วมไถ่โคกระบือ 680 1
853 02 เม.ย.2562 11:25:29 บริจาคเงินเพื่อการกุศล ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือค่ะ 860 1
852 01 เม.ย.2562 11:05:44 ขอร่วมทำบุญเพื่อไถ่ชีวิต โค-กระบือ 731 1
851 01 เม.ย.2562 07:45:00 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ เดือน เม.ย. 2562 724 1
850 27 มี.ค.2562 21:53:18 ร่วมโอนเงินทำบุญไถ่ชีวิตโคกะบือกับทางมูลนิธิด้วยนะคะ 671 1
849 21 มี.ค.2562 07:31:19 ร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ 716 1
848 05 มี.ค.2562 07:35:59 มีวัว5ชีวืตต้องการความช่วยเหลือ 1061 2
847 04 มี.ค.2562 21:30:48 ร่วมไถ่โคกระบือ 741 1
846 04 มี.ค.2562 07:31:27 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ เดือน มี.ค. 2562 707 1
845 01 มี.ค.2562 08:34:26 ขอร่วมทำบุญเพื่อไถ่ชีวิต โค-กระบือ 733 1
844 21 ก.พ.2562 07:53:56 ร่วมบริจาคเงินไถ่ชีวิตโคกระบือ 724 1
843 17 ก.พ.2562 17:10:51 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 707 1
842 10 ก.พ.2562 07:03:12 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ เดือน ก.พ. 2562 758 1
841 01 ก.พ.2562 08:53:43 ขอร่วมทำบุญเพื่อไถ่ชีวิต โค-กระบือ 750 1
840 01 ก.พ.2562 08:22:25 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 706 1
839 14 ม.ค.2562 08:10:19 สอบถามว่าเมื่อบริจาคผ่านการโอนไปแล้วต้องทำอย่างไรหรือไม่ค่ะ 735 1
838 08 ม.ค.2562 11:31:46 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 845 3
837 05 ม.ค.2562 06:59:56 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ เดือน ธ.ค. 2561 738 1
836 03 ม.ค.2562 08:32:58 ขอร่วมทำบุญเพื่อไถ่ชีวิต โค-กระบือ 835 1
835 26 ธ.ค.2561 21:37:02 ร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ 808 1
834 26 ธ.ค.2561 19:42:36 ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ 300 บาท 679 1
833 26 ธ.ค.2561 16:44:23 ร่วมสมทบทุนไถ่ชีวิตโค-กระบือ 707 1
832 19 ธ.ค.2561 13:59:08 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 682 2
831 17 ธ.ค.2561 21:17:23 บริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 689 1
830 13 ธ.ค.2561 00:50:49 ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ 910 1
829 13 ธ.ค.2561 00:45:10 ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ 689 1
828 12 ธ.ค.2561 08:27:22 บริจากเงินสมทบไถ่ชีวิตโคกระบือ 665 1
827 10 ธ.ค.2561 10:45:42 ร่วมบริจาคเพื่อไถ่ชีวิตโคกระบือ 685 1
826 07 ธ.ค.2561 14:56:05 ทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ เดือน ธ.ค. 2561 737 1
825 03 ธ.ค.2561 18:40:26 ขอร่วมทำบุญเพื่อไถ่ชีวิต โค-กระบือ 699 1
824 03 ธ.ค.2561 17:58:45 ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ 678 2
823 01 ธ.ค.2561 03:46:41 ร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ 691 1
822 23 พ.ย.2561 09:21:54 ร่วมบริจาคทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 766 7
821 22 พ.ย.2561 13:12:26 ร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ 708 1
820 17 พ.ย.2561 09:58:31 ขอร่วมบริจาคเงินไถ่ชีวิตโค-กระบือ 2 ธ.ค.61 746 1
819 16 พ.ย.2561 14:49:54 ร่วมทำบุญครับ 687 1
818 10 พ.ย.2561 11:19:49 ร่วมบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 740 1
817 09 พ.ย.2561 08:19:19 ร่วมทำบุญไถชีวิตโค-กระบือ 711 2
816 08 พ.ย.2561 08:42:28 ขอร่วมไถ่ชีวิตกระบือ 1 ตัว 739 1
815 03 พ.ย.2561 08:50:25 ร่วมบริจาคเผื่อไถ่ ชีสิตโค กระบือครับ 697 1
814 02 พ.ย.2561 19:40:43 ร่วมทำบุญครับ 726 2
813 01 พ.ย.2561 11:27:33 ร่วมทำบุญค่ะ 785 1
812 01 พ.ย.2561 08:46:07 ขอร่วมทำบุญเพื่อไถ่ชีวิต โค-กระบือ 742 1
811 15 ต.ค.2561 09:12:37 ขอร่วมบริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิตวัว กระบือ 812 2
810 02 ต.ค.2561 11:11:54 ไถ่ชีวิตโค,กระบือ 1 ตัว ตัวละเท่าไหร่คะ 927 1
809 01 ต.ค.2561 13:05:25 ขอร่วมทำบุญเพื่อไถ่ชีวิต โค-กระบือ 850 2
808 03 ก.ย.2561 09:35:03 ขอร่วมทำบุญเพื่อไถ่ชีวิต โค-กระบือ 1037 4
807 01 ก.ย.2561 11:36:37 บริจาคเงิน​ เพื่อร่วมสมทบทุนไถ่ชีวิต​ โค​ กระบือ 805 2
806 31 ส.ค.2561 01:17:47 ร่วมบริจาคเพื่อไถ่ชีวิต​โค​กระบือ​ 693 2
805 25 ส.ค.2561 22:03:33 ร่วมบริจาคสมทบ ไถ่ชีวิต กระบือ 786 1
804 24 ส.ค.2561 10:15:34 NIKOM ร่วมทำบุญไถ่ชีวิต โค-กระบือ 705 1
803 22 ส.ค.2561 16:10:34 **ประกาศ**23-26ส.ค.61 เจ้าหน้าที่ไปมอบโค-กระบือ จ.อำนาจเจริญ 732 0
802 19 ส.ค.2561 17:18:02 ร่วมบริจาค 810 1
801 18 ส.ค.2561 16:34:15 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค กระบือ 18 ส.ค. 2561 751 1
800 12 ส.ค.2561 09:39:37 ร่วมบริจาค ไถ่ชีวิต โค กระบือ 854 2
799 01 ส.ค.2561 08:04:47 ขอร่วมทำบุญเพื่อไถ่ชีวิต โค-กระบือ 851 1
798 01 ส.ค.2561 01:28:14 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือ คะ 694 1
797 24 ก.ค.2561 15:26:20 ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ 812 1
796 16 ก.ค.2561 19:04:20 ร่วมบริจาค 783 1
795 13 ก.ค.2561 21:26:58 บริจาคเงินไถ่ชีวิตโค-กระบือ 764 1
794 04 ก.ค.2561 12:38:20 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค - กระบือ เดือน ก.ค.61 961 3
793 02 ก.ค.2561 18:15:56 ร่วมบริจาค 743 1
792 30 มิ.ย.2561 11:00:08 ขอร่วมทำบุญเพื่อไถ่ชีวิต โค-กระบือ 881 1
791 30 มิ.ย.2561 03:57:01 ร่วมทำบุญค่ะ 702 1
790 27 มิ.ย.2561 13:46:38 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือค่ะ 738 1
789 26 มิ.ย.2561 08:07:01 ไถ่ชีวิตโคกระบือ 2 ตัวคะ 862 9
788 25 มิ.ย.2561 13:03:36 แจ้งบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 749 1
787 14 มิ.ย.2561 22:57:45 ร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ 808 1
786 12 มิ.ย.2561 20:40:10 ร่วมทำบุญ 739 1
785 08 มิ.ย.2561 07:28:19 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิต 713 1
784 06 มิ.ย.2561 08:26:00 ร่วมทำบุญเพื่อไถ่ชีวิต โค-กระบือ 764 1
783 05 มิ.ย.2561 18:35:45 ไถ่ชีวิตโค-กระบือ 753 1
782 05 มิ.ย.2561 09:07:15 ร่วมทำบุญไถ่ชีวตโค - กระบือ เดือนมิ.ย.61 783 1
781 02 มิ.ย.2561 19:00:24 ไถ่ชีวิตโคกระบือ 803 1
780 01 มิ.ย.2561 00:31:00 ขอร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือด้วยค่ะ 837 1
779 31 พ.ค.2561 10:24:35 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตกระบือ 1 ตัวค่ะ 736 1
778 25 พ.ค.2561 08:53:46 ไถ่ชีวิตโคกะบือ 757 1
777 18 พ.ค.2561 23:39:42 ต้องการร่วมทำบุญโถ่ชีวิตโค-กระบือ 917 1
776 18 พ.ค.2561 13:20:47 ไถ่ชีวิตโค-กระบือ 773 2
775 07 พ.ค.2561 10:25:04 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 959 1
774 05 พ.ค.2561 17:08:56 ร่วมบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 881 2
773 04 พ.ค.2561 09:50:48 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค - กระบือ เดือน พ.ค. 61 944 1
772 01 พ.ค.2561 17:21:34 ร่วมทำบุญเพื่อไถ่ชีวิต โค-กระบือ 748 1
771 30 เม.ย.2561 10:29:53 ขอร่วมทำบุญไถ่ชีวตโคกระบือค่ะ 748 1
770 27 เม.ย.2561 14:36:34 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 725 1
769 23 เม.ย.2561 17:29:17 สอบถามคะ..เผอิญอยุ่ ตปท ถ้าร่วทำมบุญ..คือต้องโอนเข้าบัญชีแล้วส่งใบโอนเงินแฟก ไปให้ใช่ไหมคะ..ตอนนี้รอบทีจะไถ่ชีวิตโคกะบือ29.4.18ยังทันใช้ไหมคะ 899 1
768 20 เม.ย.2561 11:34:40 ร่วมทำบุญถ่ายชีวิตโค-กระบือค่ะ 810 1
767 16 เม.ย.2561 07:41:27 บริจาคไถ่ชีวิคโคกระบือ 791 1
766 13 เม.ย.2561 19:14:18 - 663 1
765 13 เม.ย.2561 11:30:35 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือ 766 1
764 10 เม.ย.2561 15:00:34 ร่วมทำบุญบริจาคเงินช่วยชีวิตโคกระบือ 849 2
763 09 เม.ย.2561 08:21:23 ร่วมทำบุญไถ่ชีวตโค - กระบือ เดือนเมย. 61 835 1
762 08 เม.ย.2561 11:15:02 ร่วมทำบุญ 682 1
761 04 เม.ย.2561 08:58:18 บริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิตโคกระบือ 875 1
760 03 เม.ย.2561 09:02:06 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 747 1
759 01 เม.ย.2561 09:34:09 ร่วมทำบุญเพื่อไถ่ชีวิต โค-กระบือ 747 1
758 31 มี.ค.2561 14:14:11 ร่วมทำบุญ 768 1
757 31 มี.ค.2561 13:29:47 ได้โอนเงินทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ 819 1
756 31 มี.ค.2561 07:43:19 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค - กระบือ 753 1
755 27 มี.ค.2561 05:01:26 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโค-กะบือ 794 1
754 11 มี.ค.2561 19:38:57 ร่วมทำบุญค่ะ 806 1
753 08 มี.ค.2561 14:26:57 บริษัท ยืนยง เอ็นเตอร์ไพร์สร่วมทำบุญเพื่อไถ่ชีวิต โค-กระบือ 820 1
752 04 มี.ค.2561 12:29:27 ร่วมทำบุญครับ 813 1
751 01 มี.ค.2561 20:57:57 ร่วมทำบุญเพื่อไถ่ชีวิต โค-กระบือ 941 1
750 01 มี.ค.2561 16:11:06 บริจาคถ่ายชีวิตโค-กระบือ 738 1
749 01 มี.ค.2561 10:38:14 ร่วมทำบุญเพื่อไถ่ชีวิต โค-กระบือ 850 1
748 27 ก.พ.2561 11:53:26 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 755 1
747 26 ก.พ.2561 12:15:43 ไถ่กระบือ 1 ตัว 812 1
746 21 ก.พ.2561 08:35:24 บริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 857 1
745 19 ก.พ.2561 15:18:13 บริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 299 บาท 801 1
744 13 ก.พ.2561 09:06:04 ร่าวไถ่ชีวิตโคกระบือ 839 1
743 12 ก.พ.2561 22:43:45 โอนเงินทำบุญค่ะ 778 1
742 11 ก.พ.2561 18:05:00 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค กระบือ 728 1
741 08 ก.พ.2561 08:33:43 ร่วมทำบุญเพื่อไถ่ชีวิต โค-กระบือ 805 1
740 29 ม.ค.2561 10:20:41 ร่วมสมทบทุนทำบุญ 805 1
739 29 ม.ค.2561 08:59:57 ร่วมบริจาคสมทบไถ่ชีวิตโคกระบือ 807 1
738 27 ม.ค.2561 15:32:23 ร่วมสมทบทุนทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 787 1
737 26 ม.ค.2561 18:23:39 ร่วมสมทบเงินไถ่โค-กระบือ 776 2
736 24 ม.ค.2561 09:52:59 ร่วมทำบุญเพื่อไถชีวิต โค-กระบือ 907 1
735 23 ม.ค.2561 16:41:45 อยากทราบรายละเอียดการไถ่ชีวิตโคกระบือ 906 1
734 18 ม.ค.2561 06:56:14 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค 1 ตัวชื่อ Grandprix 23,000 บาท 1313 1
733 13 ม.ค.2561 18:19:09 โอนตังต์ 800 1
732 05 ม.ค.2561 21:34:21 ไถ่ชีวิตวัวกระบือ 900 1
731 02 ม.ค.2561 10:27:32 โดนหลอกทำบุญไป500 ไม่มีตัวตนจริง อย่าหลงเขื่อ 1251 1
730 01 ม.ค.2561 01:46:37 ขอรับใบเสร็จ 878 2
729 31 ธ.ค.2560 07:31:52 ส่งใบเสร็จ 843 1
728 29 ธ.ค.2560 12:41:17 รบกวนขอใบอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ 891 2
727 28 ธ.ค.2560 11:15:36 รบกวนส่งใบเสร็จรับเงินบริจาค 500 บาท 789 1
726 23 ธ.ค.2560 06:54:44 สนใจอยากร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ 925 1
725 12 ธ.ค.2560 13:21:58 ขอทราบรายละเอียด 1014 5
724 12 ธ.ค.2560 12:16:14 ขอร่วมบริจาคไถ่ชีวิต โค-กระบือ 839 1
723 05 ธ.ค.2560 02:03:27 บริจาคไถ่โคค่ะ 817 2
722 04 ธ.ค.2560 12:48:41 โอนเงินไถ่ชีวิตกระบือ จำนวน 2 ตัว เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2560 882 1
721 04 ธ.ค.2560 11:13:48 ่ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 826 1
720 03 ธ.ค.2560 18:12:53 แจ้งบริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือ 300 บาท ธ.กรุงไทย ค่ะ 819 1
719 03 ธ.ค.2560 18:02:05 แจ้งโอนคะ ทักไลน์ไปแล้ว โทรไม่ติดคะ 735 1
718 02 ธ.ค.2560 20:50:41 แจ้งโอนไถ่ชีวิตโคกระบือ 748 1
717 01 ธ.ค.2560 16:21:14 แจ้งบริจาคเงินสำหรับงานทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ วันที่ 3 ธันวาคม 2560 743 2
716 01 ธ.ค.2560 15:56:57 ขอรับบริจากโคหรือกระบือ 847 1
715 01 ธ.ค.2560 09:50:24 แจ้งโอนร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ 814 1
714 24 พ.ย.2560 20:59:12 แจ้งบริจาคเงิน 764 1
713 15 พ.ย.2560 11:10:49 แจ้งเงินบริจาค 840 1
712 10 พ.ย.2560 12:00:36 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 903 1
711 07 พ.ย.2560 10:35:38 ไถ่ชีวิตกระบือ 757 1
710 19 ต.ค.2560 13:11:10 บริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 288.00 บาท 977 3
709 18 ต.ค.2560 13:22:52 ทำบุญไถ่ชีวิต โค - กระบือ 913 1
708 16 ต.ค.2560 07:37:40 แจ้งโอนเงินบริจาค 777 1
707 01 ต.ค.2560 11:12:37 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค - กระบือ 1058 1
706 27 ก.ย.2560 23:24:55 แจ้งโอนเงินบริจาค 895 2
705 18 ส.ค.2560 11:52:18 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 1026 1
704 18 ส.ค.2560 10:36:36 ไถ่ชิวิตโค-กระบือ 895 3
703 11 ส.ค.2560 23:10:46 0619941249 871 1
702 10 ส.ค.2560 15:15:12 ร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ 858 1
701 10 ส.ค.2560 15:11:59 ร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ 793 1
700 10 ส.ค.2560 10:09:55 แจ้งโอนบริจาค 977 1
699 08 ส.ค.2560 19:32:05 แจ้งร่วมสมทบไถ่ชีวิต-โคกระบือ 814 1
698 08 ส.ค.2560 13:18:12 ร่วมไถ่ชีวิต โค-กระบือ 839 1
697 05 ส.ค.2560 17:10:07 แจ้งโอนเงินบริจาคค่ะ 776 1
696 30 ก.ค.2560 12:01:46 แจ้งบริจาคสมทบเงินช่วยชีวิตโคกะบือ 904 1
695 24 ก.ค.2560 17:56:43 สอบถามเรื่องจำนวนเงินบริจาคค่ะ 891 1
694 18 ก.ค.2560 14:05:40 แจ้งบริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ 883 1
693 16 ก.ค.2560 16:52:14 อยากทราบค่าไถ่ชีวิตโค-กระบือ 1139 4
692 13 ก.ค.2560 07:10:59 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค - กระบือ 900 3
691 12 ก.ค.2560 15:36:26 แจ้งร่วมสมทบบริจาคค่ะ 815 1
690 09 ก.ค.2560 18:24:46 โอนเงินสบทบไถ่ชีวิตโค-กระบือ 874 1
689 09 ก.ค.2560 12:01:28 แจ้งการโอนเงินร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือค่ะ 763 1
688 07 ก.ค.2560 16:22:51 แจ้งการโอนเงินทำบุญ 900 1
687 07 ก.ค.2560 16:07:08 แจ้งโอนเงินและขอใบเสร็จ 869 2
686 03 ก.ค.2560 22:45:48 ร่วมสมทบทุนไถ่ชีวิตโค-กระบือคะ 860 2
685 03 ก.ค.2560 14:00:20 แจ้งร่วมสมทบไถ่ชีวิต-โคกระบือ 804 1
684 29 มิ.ย.2560 21:32:09 แจ้งโอนเงินร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 875 1
683 26 มิ.ย.2560 21:12:53 ขอใบโอนคะ 905 1
682 26 มิ.ย.2560 17:07:46 แจ้งโอนเงินบริจาค 868 1
681 22 มิ.ย.2560 14:09:48 ขอใบเสร็จรับเงินค่าบริจาค 867 1
680 20 มิ.ย.2560 10:14:55 บริจาคเงินไถ่ชีวิตโค 814 2
679 18 มิ.ย.2560 09:16:23 ร่าวไถ่ชีววิตโคกระบือ 823 2
678 10 มิ.ย.2560 16:10:12 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค - กระบือ 954 2
677 08 มิ.ย.2560 22:11:31 แจ้งการโอนเงิน 787 1
676 07 มิ.ย.2560 13:49:45 บริจาคสมทบไถ่ชีวิตโค-กระบือ 894 1
675 06 มิ.ย.2560 17:58:41 ขอรับบริจาคและดูแลวัว 1018 1
674 02 มิ.ย.2560 12:23:32 สมทบไถ่ชีวิตโคกระบือ 917 1
673 31 พ.ค.2560 13:35:14 ไถ่กระบือ 1 ตัว ยอดโอนเงินวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 960 2
672 29 พ.ค.2560 20:24:33 แจ้งโอน 868 1
671 26 พ.ค.2560 15:28:02 สมทบไถ่ชีวิตโคกระบือ 862 1
670 17 พ.ค.2560 09:02:32 บริจากช่วยชีวิตโคกระบือคับ 838 1
669 14 พ.ค.2560 11:36:49 ขอรับบริจาควัว เพื่อไปไว้สำหรับการศึกษา ศูนย์เรียนรู้ บ้านคำพอุง 826 1
668 13 พ.ค.2560 17:44:21 แจ้งโอนเงินไถ่โค 2 ตัว ในนามชมรมผลดี jozho.net 1489 3
667 13 พ.ค.2560 13:40:27 แจ้งบริจาคเงินไถ่ชีวิตโคกระบือ 833 1
666 12 พ.ค.2560 17:39:49 เเจ้งโอนเงินบริตาค 861 1
665 11 พ.ค.2560 21:22:45 ขอร่วมโถ่ชีวิตโค-กระบือ 804 1
664 07 พ.ค.2560 12:12:46 แจ้งบริการเงินสำหรับไถ่ชีวิตโค-กระบือ 937 1
663 03 พ.ค.2560 10:36:08 แจ้งโอนเงินร่วมบริจาคถ่ายชีวิตโค กระบือ 857 1
662 02 พ.ค.2560 23:19:49 บริจาคการไถ่ชีวิตกระบือ 956 1
661 29 เม.ย.2560 11:36:29 แจ้งโอนเงิน 835 1
660 27 เม.ย.2560 18:27:26 แจ้งโอนเงินขอร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 883 1
659 26 เม.ย.2560 13:22:10 แจ้งโอนเงินค่ะ 844 1
658 24 เม.ย.2560 13:05:57 ร่วมบริจาค 929 1
657 23 เม.ย.2560 07:05:38 แจ้งการโอนเงิน 785 1
656 21 เม.ย.2560 01:11:32 แจ้งโอนเงิน 746 1
655 15 เม.ย.2560 09:44:05 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 914 1
654 11 เม.ย.2560 17:11:15 แจ้งโอนเงินค่ะ 869 1
653 06 เม.ย.2560 12:15:27 ร่วมทำบุญไถ่ชิวิตโค กระบือ 894 1
652 02 เม.ย.2560 22:29:37 แจ้งการโอนเงิน 870 1
651 01 เม.ย.2560 15:24:17 แจ้งการโอนเงินบริจาค 773 1
650 31 มี.ค.2560 22:36:15 แจ้งการโอนเงินบริจาค 797 1
649 31 มี.ค.2560 22:36:14 แจ้งการโอนเงินบริจาค 865 1
648 18 มี.ค.2560 19:10:10 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 1000 บาท 838 2
647 17 มี.ค.2560 08:01:40 ทำบุญไถ่ชิวิตโค - กระบือ 851 1
646 10 มี.ค.2560 16:25:06 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 1,000 บาท 821 1
645 10 มี.ค.2560 16:22:18 ร่วมทำบุญบริจาคไถชีวิตโค- กระบือ ค่ะ 835 1
644 10 มี.ค.2560 11:49:46 แจ้งโอนเงินไถ่ชีวิตโค 1 ตัว 884 1
643 10 มี.ค.2560 09:06:05 แจ้งโอนเงินคับ 817 2
642 07 มี.ค.2560 18:55:22 แจ้งยอดบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 881 1
641 03 มี.ค.2560 12:52:54 แจ้งเรื่องบริจาคไถ่ชีวิต โค กระบือค่ะ 924 1
640 28 ก.พ.2560 20:22:25 แจ้งโอนเงินไถ่ชีวิตโค-กระบือ 905 1
639 23 ก.พ.2560 10:12:26 แจ้งโอนเงินบริจาค 905 1
638 21 ก.พ.2560 15:07:44 แจ้งโอนเงินร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโค กระบือ 790 1
637 20 ก.พ.2560 23:48:49 แจ้งโอนเงินร่วมบริจาคเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ 944 1
636 17 ก.พ.2560 11:14:41 แจ้งโอนเงินไถ่ชีวิตโค 834 1
635 15 ก.พ.2560 12:01:08 แจ้งโอนเงินไถ่ชีวิตโค-กระบือ 825 1
634 12 ก.พ.2560 07:06:23 แจ้งโอนเงินร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ 800 1
633 09 ก.พ.2560 10:12:20 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตกระบือ 2 ตัว (9 กพ 2560) 925 1
632 06 ก.พ.2560 16:52:26 แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อไถ่ชีวิตโคกระบือ 5000 บาท 819 1
631 05 ก.พ.2560 22:50:02 แจ้งการโอนเงินร่วมไถ่โค-กระบือ 792 1
630 27 ม.ค.2560 07:32:28 บทสวดมนต์ธรรมจักฯ 1010 1
629 23 ม.ค.2560 11:23:20 แจ้งโอนเงินค่ะ 1041 4
628 22 ม.ค.2560 12:37:37 สอบถามเกี่ยวกับกระบือสองตัวที่โอนเงินไป 939 1
627 20 ม.ค.2560 15:16:09 แจ้งโอนเงินคะ 917 1
626 19 ม.ค.2560 09:42:42 แจ้งโอนเงินร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 834 1
625 17 ม.ค.2560 11:45:35 ไถ่โค 1000 บาท 861 2
624 16 ม.ค.2560 10:21:46 แจ้งโอนเงินทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือค่ะ 885 2
623 13 ม.ค.2560 20:08:50 แจ้งโอนเงินคะ 787 1
622 13 ม.ค.2560 15:12:45 แจ้งโอนเงินเพื่อไถ่ชีวิคโคกระบือ 821 1
621 13 ม.ค.2560 10:33:33 แจ้งโอนเงิน 777 1
620 11 ม.ค.2560 17:32:43 แจ้งโอนเงินบริจาค 814 1
619 10 ม.ค.2560 22:34:23 แจ้งการโอนเงินและไม่ขอรับใบเสร็จค่ะ 793 1
618 10 ม.ค.2560 18:31:53 แจ้งการโอนเงินและขอรับใบเสร็จครับ 814 1
617 10 ม.ค.2560 10:20:16 แจ้งการโอนเงินและขอรับใบเสร็จค่ะ 820 1
616 06 ม.ค.2560 21:08:40 แจ้งบริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือ 399 บาทค่ะ 806 1
615 03 ม.ค.2560 10:16:42 แจ้งการโอน 848 1
614 02 ม.ค.2560 13:33:49 ไถ่โค-กระบือ 784 1
613 30 ธ.ค.2559 09:56:14 แจ้งโอนเงินบริจาคและขอรับใบเสร็จค่ะ 817 1
612 29 ธ.ค.2559 10:39:41 แจ้งโอนเงินบริจาคและขอใบเสร็จค่ะ 806 1
611 29 ธ.ค.2559 10:35:13 โอนเงิน 794 4
610 28 ธ.ค.2559 21:17:33 แจ้งโอนเงินบริจาค 775 1
609 28 ธ.ค.2559 08:47:16 แจ้งการโอนเงินและที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จ 805 1
608 28 ธ.ค.2559 06:29:14 แจ้งการโอนเงินบริจาค 790 1
607 25 ธ.ค.2559 22:08:22 แจ้งโอนเงิน 797 1
606 25 ธ.ค.2559 19:40:09 แจ้งโอนเงินบริจาค 776 1
605 21 ธ.ค.2559 09:58:03 ขอใบเสร็จรับเงินค่ะ 824 1
604 20 ธ.ค.2559 21:17:06 แจ้งโอนเงินและขอใบเสร็จ 810 1
603 20 ธ.ค.2559 15:08:07 แจ้งโอนเงินบริจาค 815 1
602 20 ธ.ค.2559 13:59:05 สอบถาม 777 1
601 20 ธ.ค.2559 13:47:27 แจ้งโอนเงินไถ่ชีวิตโคกระบือ 300บาทครับ 805 1
600 19 ธ.ค.2559 19:51:18 สาธุครับ คือว่าผมอยากรับเลี้ยงโคหรือกระบือ 982 1
599 19 ธ.ค.2559 18:15:33 แจ้งโอนเงินทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือค่ะ 789 1
598 19 ธ.ค.2559 16:51:50 แจ้งโอนเงินค่ะ 857 1
597 19 ธ.ค.2559 16:02:43 แจ้งโอนเงินทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 836 1
596 19 ธ.ค.2559 00:27:06 แจ้งยอดโอนเงินทำบุญครับ 778 1
595 18 ธ.ค.2559 11:45:04 แจ้งโอน 942 1
594 18 ธ.ค.2559 00:29:31 แจ้งยอดโอนค่ะ 760 1
593 17 ธ.ค.2559 15:54:28 แจ้งยอดโอนเงินทำบุญค่ะ 845 1
592 16 ธ.ค.2559 09:41:30 แจ้งหลักฐานการโอนค่ะ 880 1
591 15 ธ.ค.2559 22:29:58 แจ้งการโอนเงินร่วมไถ่โค-กระบือ 820 1
590 15 ธ.ค.2559 10:21:25 แจ้งยอด 759 1
589 14 ธ.ค.2559 19:02:35 แจ้งโอนเงินไถ่ชีวิตโค กระบือ 844 1
588 14 ธ.ค.2559 10:16:16 โอนเงิน ช่วยชีวิต โค กระบือ 840 1
587 13 ธ.ค.2559 21:15:56 แจ้งโอนเงิน 845 1
586 13 ธ.ค.2559 17:29:14 แจ้งโอนเงิน 791 1
585 13 ธ.ค.2559 16:47:10 แจ้งโอนเงิน 806 1
584 13 ธ.ค.2559 09:39:13 สอบถามเบอร์ติดต่อมูลนิธิ 762 1
583 12 ธ.ค.2559 23:00:46 แจ้งโอนเงินไถ่ชีวิตโคกระบือ 735 1
582 12 ธ.ค.2559 11:32:53 แจ้งโอนเงินร่วมทำบุญ 774 1
581 11 ธ.ค.2559 22:50:59 แจ้งการร่วมบริจาคเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ กับมูลนิธิฯครับ 732 1
580 11 ธ.ค.2559 11:42:37 แจ้งการโอนเงินร่วมบริจาคค่ะ 688 1
579 10 ธ.ค.2559 21:21:07 แจ้งโอนเงิน 714 1
578 10 ธ.ค.2559 13:47:57 แจ้งการโอนค่ะ 758 1
577 08 ธ.ค.2559 08:41:39 แจ้งการโอนค่ะ 785 1
576 06 ธ.ค.2559 20:59:53 แจ้งโอนเงินค่ะ 733 1
575 06 ธ.ค.2559 16:44:12 ไถ่ขีวิตโค 1 ตัว 804 1
574 06 ธ.ค.2559 12:30:17 แจ้งการโอน 736 1
573 05 ธ.ค.2559 12:35:41 แจ้งโอนเงิน 732 1
572 04 ธ.ค.2559 19:13:23 แจ้งโอนเงิน 683 1
571 03 ธ.ค.2559 16:39:25 แจ้งการโอนเงิน 691 1
570 03 ธ.ค.2559 15:44:47 ได้โอนเงิน 705 1
569 02 ธ.ค.2559 19:20:29 แจ้งไถ่ชีวิตกระบือ 2 ตัว 827 1
568 01 ธ.ค.2559 17:19:19 แจ้งโอนเงิน 770 1
567 27 พ.ย.2559 20:37:14 ขอความช่วยเหลือไถ่ชีวิตโค (วัว) 890 2
566 26 พ.ย.2559 08:55:38 แจ้งโอนเงินไถ่ชีวิต 801 1
565 25 พ.ย.2559 11:04:09 แจ้งการโอนเงิน 883 1
564 22 พ.ย.2559 22:54:32 แจ้งโอนเงินค่ะ 773 1
563 21 พ.ย.2559 11:34:34 แจ้งการโอนเงิน 786 1
562 18 พ.ย.2559 10:27:18 โอนเงินไถชีวิตโค-กระบือ 735 1
561 15 พ.ย.2559 00:04:59 ไถ่ชีวิตโคกระบือ 811 1
560 14 พ.ย.2559 10:32:43 แจ้งโอนเงิน 830 2
559 13 พ.ย.2559 15:33:43 แจ้งโอนเงิน 933 1
558 12 พ.ย.2559 11:29:39 แจ้งโอนเงิน 815 1
557 08 พ.ย.2559 16:23:41 ร่วมบุญไถ่ชีวิตโค กระบือ 841 1
555 04 พ.ย.2559 15:09:31 อยากบริจาคกระบือเข้ามูลนิธิ 761 1
554 01 พ.ย.2559 12:37:11 จะร่วมทำบุญ 847 1
553 30 ต.ค.2559 14:44:02 ข้าพเจ้าขอร่วมไถ่ขีวิตโค กระบือค่ะ 938 3
552 30 ต.ค.2559 10:25:28 การขอรับกระบือแม่พันธ์จากมูลนิธิมาเลี้ยง 807 1
551 30 ต.ค.2559 10:21:51 การขอรับกระบือแม่พันธ์จากมูลนิธิมาเลี้ยง 829 1
550 19 ต.ค.2559 22:02:08 การขอรับกระบือแม่พันธ์จากมูลนิธิมาเลี้ยง 899 2
549 19 ต.ค.2559 07:41:53 สอบถามใบเสร็จ 855 1
548 12 ต.ค.2559 08:23:00 แจ้งการโอนเงินร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 981 6
547 11 ต.ค.2559 09:03:31 สอบถามเรื่องการทำพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ 849 1
546 09 ต.ค.2559 19:39:11 แจ้งการโอนเงิน 835 1
545 08 ต.ค.2559 10:54:26 สอบถามเรื่องไปไถ่ชีวิตโคกระบือ 881 1
544 07 ต.ค.2559 11:00:49 แจ้งการโอนเงิน 3,000 บาท 844 1
543 06 ต.ค.2559 14:56:23 แจ้งโอนเงิน 817 1
542 06 ต.ค.2559 11:56:06 แจ้งโอนเงิน 797 1
541 06 ต.ค.2559 08:37:46 แจ้งบริจาคเงินทาง email 800 1
540 05 ต.ค.2559 23:10:39 แจ้งโอนเงินค่ะ 733 1
539 05 ต.ค.2559 12:40:14 แจ้งโอนเงิน ไถ่ชีวิตโค-กระบือ 797 1
538 04 ต.ค.2559 15:28:04 ร่วมทำบุญ อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร 844 1
537 03 ต.ค.2559 17:06:08 แจ้งโอนเงิน 726 1
536 01 ต.ค.2559 13:12:08 แจ้งโอนไถ่ชีวิตโคกระบือ, 731 1
535 01 ต.ค.2559 07:05:53 แจ้งโอนเงินไถ่ชีวิตโคกระบือค่ะ 768 2
534 30 ก.ย.2559 15:14:36 ข้าพเจ้าและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้ประสงค์ร่วมทำความดี 735 2
533 27 ก.ย.2559 09:39:46 รวมทำบุญไถ่ชีวิตโคกะบือ 788 1
532 24 ก.ย.2559 12:15:17 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค กระบือ 899 1
531 24 ก.ย.2559 08:53:27 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 744 1
530 24 ก.ย.2559 06:49:45 แจ้งการโอนเงินทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 780 1
529 23 ก.ย.2559 13:10:11 แจ้งโอนเงินร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 876 1
528 22 ก.ย.2559 10:57:53 แจ้งการโอนเงินร่วมทำบุญค่ะ 762 1
527 20 ก.ย.2559 12:37:08 แจ้งโอนเงินทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือค่ะ 831 2
526 17 ก.ย.2559 18:26:42 แจ้งโอนเงินร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ 773 1
525 17 ก.ย.2559 09:32:00 แจ้งการโอนเงินร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 730 1
524 16 ก.ย.2559 14:27:52 แจ้งโอนเงินค่ะ 758 1
523 15 ก.ย.2559 17:22:29 แจ้งเรื่องการโอนเงินไถ่โค-กระบือ 748 1
522 12 ก.ย.2559 16:25:18 แจ้งโอนเงินทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 794 2
521 12 ก.ย.2559 14:01:42 โอนเงินทำบุญเข้า ธ.กสิกรไทย 854 2
520 12 ก.ย.2559 13:37:16 แจ้งโอนเงินร่วมทำบุญ 725 1
519 11 ก.ย.2559 20:25:32 แจ้งโอน บริจาคไถ้ชีวิตโคกระบือ 747 1
518 09 ก.ย.2559 08:19:55 ร่วมบริจาค 765 1
517 07 ก.ย.2559 11:40:08 แจ้งโอนเงิน 791 3
516 06 ก.ย.2559 10:06:46 ร่วมบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร 765 1
515 06 ก.ย.2559 09:34:24 แจ้งโอนเงินทำบุญค่ะ 817 1
514 05 ก.ย.2559 14:53:50 แจ้งโอนเงิน 772 1
513 02 ก.ย.2559 13:05:35 โอนเงินไถ่ชีวิตโค-กระบือ 821 1
512 02 ก.ย.2559 11:54:06 แจ้งโอนเงินค่ะ 742 1
511 02 ก.ย.2559 11:25:19 แจ้งโอนเงินร่วมทำบุญ ค่ะ 747 1
510 02 ก.ย.2559 08:48:08 แจ้งโอนเงินค่ะ 783 1
509 31 ส.ค.2559 20:17:02 แจ้งโอนเงินค่ะ 822 1
508 31 ส.ค.2559 00:15:37 แจ้งโอนเงินไถ่ชีวิตโคกระบือค่ะ 782 1
507 30 ส.ค.2559 15:34:08 แจ้งโอนเงิน 745 1
506 30 ส.ค.2559 11:25:50 แจ้งโอนค่ะ 721 1
505 29 ส.ค.2559 08:03:38 ถ่ายถอนชีวิตโคกระบือ 808 1
504 24 ส.ค.2559 16:39:40 บริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 500 บาท ครับ KBANK วันที่ 24-8-59 เวลา 16.37 น. 918 1
503 23 ส.ค.2559 13:37:58 แจ้งโอนเงินทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 737 1
502 19 ส.ค.2559 22:53:27 แจ้งการโอน บริจาคเงินไถ่ชีวิตโคกระบือ 804 1
501 18 ส.ค.2559 14:10:30 โอนเงินเข้าธนาคารกสิกรไทย 999 บาท 761 3
500 17 ส.ค.2559 15:23:55 ขอใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี 791 1
499 12 ส.ค.2559 20:00:58 ร่วมบริจาคเงินทำบุญค่ะ 784 1
498 11 ส.ค.2559 10:11:47 แจ้งโอนเงิน ร่วมไถ่ชีวิตโค กระบือค่ะ 756 1
497 10 ส.ค.2559 09:31:16 แจ้งโอนเงิน 735 1
496 08 ส.ค.2559 16:16:07 แจ้งโอนเงินร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือค่ะ 743 1
495 08 ส.ค.2559 12:42:14 แจ้งการโอนเงิน เพื่อร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือกับมูลนิธิฯ 694 2
494 07 ส.ค.2559 12:54:44 แจ้งโอนเงิน 704 1
493 06 ส.ค.2559 23:02:37 ขอแจ้งใถ่โคกระบึ 713 1
492 06 ส.ค.2559 20:38:00 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือค่ะ 705 1
491 06 ส.ค.2559 18:38:46 ทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือค่ะ 705 1
490 06 ส.ค.2559 16:40:40 แจ้งโอนเงิน 748 1
489 06 ส.ค.2559 14:42:28 แจ้งโอนเงินค่ะ 739 1
488 06 ส.ค.2559 08:08:33 แจ้งโอนเงินค่ะ 724 1
487 05 ส.ค.2559 17:06:18 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิต 735 1
486 05 ส.ค.2559 16:13:13 ร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ 776 1
485 05 ส.ค.2559 08:08:39 แจ้งการโอนเงิน เพื่อร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือกับมูลนิธิฯ 760 2
484 04 ส.ค.2559 13:52:32 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 741 1
483 04 ส.ค.2559 10:34:08 โอนเงินสำหรับไถ่ชีวิตกระบือ "มีสุข" และ วัว "มีพอ" 713 2
482 03 ส.ค.2559 11:26:33 โอนเงินค่าไถ่ชีวิตโคกระบือ 718 1
481 02 ส.ค.2559 21:27:28 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือ 725 1
480 02 ส.ค.2559 20:49:50 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือค่ะ 705 2
479 02 ส.ค.2559 15:59:18 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือค่ะ 717 1
478 02 ส.ค.2559 11:48:24 แจ้งการโอนเงินครับ 698 1
477 02 ส.ค.2559 01:34:30 แจ้งการโอนเงิน 695 1
476 01 ส.ค.2559 15:52:29 แจ้งโอนเงิน 01 /08/ 2559 738 1
475 01 ส.ค.2559 15:40:51 แจ้งโอนเงินบริจาค 718 1
474 01 ส.ค.2559 13:31:35 ขอทราบราคา โคกระบือ 840 2
473 01 ส.ค.2559 13:04:19 แจ้งโอนเงินบริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือ 739 1
472 29 ก.ค.2559 16:13:21 แจ้งโอนเงินบริจาค 700 1
471 27 ก.ค.2559 22:07:10 ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือค่ะ 730 1
470 25 ก.ค.2559 18:54:45 แจ้งโอนเงินบริจากไถ่ชีวิตโค 1 ตัว 839 1
469 22 ก.ค.2559 09:49:48 โอนเงินบริจาคกระบือ 1 ตัว และโค 1 ตัว สำหรับงานวันที่ 7 สิงหาคม 840 1
468 21 ก.ค.2559 20:12:30 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 824 1
467 20 ก.ค.2559 14:54:50 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 748 1
466 20 ก.ค.2559 02:29:19 แจ้งการโอนเงินไถ่ชีวิตโค-กระบือ 757 1
465 19 ก.ค.2559 11:47:19 บริจาคไถ่ชีวิตโค กระบือ 681 1
464 19 ก.ค.2559 11:46:30 แจ้งบริจาคเงินไถ่ชีวิตโคกระบือ 500 บาท 732 1
463 18 ก.ค.2559 20:37:18 แจ้งบริจาคเงินไถ่ชีวิตโคกระบือ 1000 บาท 758 1
462 18 ก.ค.2559 14:19:25 แจ้งโอนเงินเข้ามูลนิธิไถ่ชีวิตโค กระบือ 708 1
461 16 ก.ค.2559 13:13:25 แจ้งการโอนเงินสมทบทุ่นร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือกับมูลนิธิ 695 1
460 15 ก.ค.2559 15:43:42 แจ้งการร่วมบริจาคร่วมไถ่ชีวิตโค กระบือ 300 บาท 712 1
459 14 ก.ค.2559 11:36:48 แจ้งบริจาค 783 1
458 14 ก.ค.2559 00:11:48 แจ้งโอนบริจาคช่วยชีวิตโคกระบือ 770 1
457 11 ก.ค.2559 10:10:33 แจ้งโอนเงินไถ่ชีวิตโค-กระบือ 776 1
456 10 ก.ค.2559 20:12:25 ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระราชินี 12 สค.2559 760 2
455 09 ก.ค.2559 12:03:18 แจ้งโอนเงินบริจาค 775 3
454 04 ก.ค.2559 19:02:57 ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี 851 2
453 04 ก.ค.2559 17:01:06 แจ้งการโอน 776 1
452 02 ก.ค.2559 19:46:05 แจ้งการโอน 821 1
451 02 ก.ค.2559 11:46:39 แจ้งโอนเงินร่วมบริจาค 685 1
450 30 มิ.ย.2559 17:57:05 แจ้งโอนเงินทำบุญ 835 1
449 29 มิ.ย.2559 13:47:39 ร่วมบริจาค 200 บาท 706 2
448 28 มิ.ย.2559 17:18:07 แจ้งการบริจาคเงินค่ะ จำนวน 3000 บาท 815 2
447 27 มิ.ย.2559 14:40:39 บริจาค 740 1
446 27 มิ.ย.2559 10:01:35 ร่วมไถ่ชีวิตโค กระบือ 600บาท 709 1
445 26 มิ.ย.2559 23:16:28 แจ้งโอนเงินร่วมไถ่ชีวิตโค กระบือค่ะ 10,000 บาทค่ะ 800 2
444 25 มิ.ย.2559 10:13:14 แจ้งโอนเงินค่ะ 731 1
443 23 มิ.ย.2559 10:39:25 ร่วมบริจาคเงินสมทบไถ่ชีวิตโคกระบือ 776 2
442 22 มิ.ย.2559 11:02:35 แจ้งโอนเงินร่วมสมทบทุนไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 500 บาทค่ะ วันนี้ค่ะ 706 1
441 19 มิ.ย.2559 19:19:57 แจ้งโอนเงินสมทบทุนบริจาคค่ะ 813 2
440 19 มิ.ย.2559 18:20:16 แจ้งโอนเงินสมทบทุนบริจาค 717 1
439 18 มิ.ย.2559 18:42:17 แจ้งโอนเงินสมทบทุนไถ่ชีวิตโค 782 1
438 16 มิ.ย.2559 18:13:44 แจ้งการโอนเงินสมทบทุ่นร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือกับมูลนิธิ 767 1
437 16 มิ.ย.2559 16:49:10 โอนเงินไถ่ชีวิตโค 711 1
436 16 มิ.ย.2559 09:01:17 ได้โอนเงินสมทบทุนไถ่ชีวิตโคและกระบือจำนวน 500บาทครับ 711 1
435 14 มิ.ย.2559 12:51:23 แจ้งโอนเงินร่วมไถ่ชีวิต โคกระบือค่ะ 758 1
434 12 มิ.ย.2559 08:32:31 แจ้งโอนเงินเข้า กสิกร500จ้า วันที่12มิถุนายน2559 762 1
433 11 มิ.ย.2559 15:08:23 แจ้งโอนเงิน 681 1
432 09 มิ.ย.2559 16:10:23 ขออนุญาตแจ้งโอนเงิน 753 1
431 08 มิ.ย.2559 11:39:06 แจ้งโอนเงินค่ะ 765 2
430 07 มิ.ย.2559 15:31:00 แจ้งโอนเงินค่ะ 704 1
429 06 มิ.ย.2559 10:16:31 แจ้งการโอนเงินค่ะ 746 1
428 02 มิ.ย.2559 19:52:05 แจ้งการโอนเงิน 798 1
427 01 มิ.ย.2559 21:59:50 แจ้งโอนเงินค่ะ 706 3
426 01 มิ.ย.2559 10:55:48 แจ้งโอนเงินบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 754 1
425 27 พ.ค.2559 09:19:03 แจ้งการโอนเงิน 830 1
424 24 พ.ค.2559 14:43:09 แจ้งการโอนเงิน 707 1
423 23 พ.ค.2559 11:10:43 ขอแจ้งโอนเงิน เพื่อรวมในการไถ่โคกระบือ ด้วย 825 1
422 23 พ.ค.2559 11:10:35 ขอแจ้งโอนเงิน เพื่อรวมในการไถ่โคกระบือ ด้วย 779 1
421 23 พ.ค.2559 10:41:03 แจ้งชื่อที่อยู่เพื่อรับใบเสร็จลดหย่อนภาษี 745 1
420 19 พ.ค.2559 15:57:13 แจ้งชื่อที่อยู่เพื่อรับใบเสร็จลดหย่อนภาษี 816 1
419 18 พ.ค.2559 12:02:23 แจ้งโอนเงิน 750 2
418 17 พ.ค.2559 00:58:26 แจ้งโอนเงินไถ่ชีวิตโค 1 ตัวค่ะ 866 1
417 16 พ.ค.2559 13:00:42 ขอเเจ้งชื่อนามสกุลในการไถ่ชีวิตโคกระบือค่ะ 832 2
416 16 พ.ค.2559 08:40:38 แจ้งโอนเงิน 732 1
415 10 พ.ค.2559 22:36:56 แจ้งโอนเงิน 852 1
414 09 พ.ค.2559 19:03:47 ขอเเจ้งชื่อนามสกุลในการไถ่ชีวิตโคกระบือ 813 1
413 08 พ.ค.2559 10:00:19 เเจ้งเรื่องโอนเงินร่วมไถ่ชีวิคโคกระบือนะครับ 848 1
412 06 พ.ค.2559 16:16:48 แจ้งโอนเงิน 810 1
411 05 พ.ค.2559 09:18:47 แจ้งโอนเงินค่ะ 695 1
410 03 พ.ค.2559 16:54:42 แจ้งโอนเงินค่ะ 756 1
409 30 เม.ย.2559 15:27:30 แจ้งโอนเงินค่ะ 814 3
408 29 เม.ย.2559 05:30:33 ขอทำบุญร่วมบริจาคโค 1 ตัวต่ะ 825 1
407 27 เม.ย.2559 21:27:59 แจ้งโอนเงินค่ะ 738 1
406 26 เม.ย.2559 22:26:55 ร่วมบริจาคเพื่อไถ่ชีวิตโคกระบือค่ะ 708 1
405 26 เม.ย.2559 19:03:35 บริจาคไถ่ชีวิต โค กระบือ 791 1
404 19 เม.ย.2559 16:42:08 แจ้งโอนเงินบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือนะคะ 756 1
403 19 เม.ย.2559 16:41:35 แจ้งการโอนเงินครับ 754 1
402 18 เม.ย.2559 13:27:11 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 752 1
401 17 เม.ย.2559 17:09:55 แจ้งโอนเงินสมทบทุนบริจาค 721 1
400 13 เม.ย.2559 16:38:59 แจ้งโอนเงินทำบุญ 713 1
399 13 เม.ย.2559 07:44:58 แจ้งโอนเงิน 738 1
398 10 เม.ย.2559 22:02:05 แจ้งโอนเงิน 706 1
397 07 เม.ย.2559 11:25:50 แจ้งโอนเงิน 771 1
396 05 เม.ย.2559 13:14:37 สอบถามค่ะ 754 3
395 03 เม.ย.2559 16:19:13 โอนสมทบทุนไถ่ชีวิตโคกระบือ 850 1
394 02 เม.ย.2559 11:40:41 โอนเงินร่ามทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 790 2
393 02 เม.ย.2559 09:38:53 โอนเงินร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 708 1
392 01 เม.ย.2559 13:11:28 แจ้งโอนเงินค่าไถ่วัว 1 ตัวค่ะ 875 1
391 01 เม.ย.2559 08:31:49 แจ้งโอนเงินร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 809 1
390 30 มี.ค.2559 11:59:39 แจ้งโอนไถ่ชีวิตโค 848 2
389 29 มี.ค.2559 15:31:52 แจ้งเรื่องการโอนเงินและขอในอนุโมทนาบัตร 756 1
388 22 มี.ค.2559 22:35:16 ร่วมไถ่ชีวิตโคเพศเมีย 1 ตัว 23,000 บาท 860 1
387 19 มี.ค.2559 21:46:04 แจ้งการโอนเงินบริจาค 810 1
386 19 มี.ค.2559 12:23:31 แจ้งโอนเงิน และขอใบอนุโมทนา 793 1
385 16 มี.ค.2559 18:20:06 แจ้งโอนเงิน 750 1
384 14 มี.ค.2559 15:41:05 ทําบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 764 1
383 07 มี.ค.2559 18:32:04 ได้โอนเงินจำนวน 23,000 บาท เพื่อไถ่ชีวิตโค 1 ตัว ทางธนาคารกสิกร เวลาประมาณ 18.25 น. รายละเอียดจะส่งไปที่อีเมลล์ค่ะ 1049 1
382 07 มี.ค.2559 09:02:36 โอนเงินเพื่อร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค 1 ตัว 842 2
381 02 มี.ค.2559 13:51:32 แจ้งโอนร่วมทำบุญ ไถ่ชีวิต โค-กระบือครับ 862 8
380 01 มี.ค.2559 17:21:08 แจ้งการโอนเงิน 799 1
379 01 มี.ค.2559 12:10:58 แจ้งโอนเงิน 740 1
378 27 ก.พ.2559 09:05:46 แจ้งโอน 739 2
377 18 ก.พ.2559 11:49:41 แจ้งโอนร่วมทำบุญ ไถ่ชีวิต โค-กระบือครับ 887 1
376 13 ก.พ.2559 21:59:38 รายละเอียดในการบริจาค โค 1 ตัว 968 8
375 13 ก.พ.2559 12:18:57 ร่วมบริจาคไทยชีวิตโคกระบือครับ 814 1
374 12 ก.พ.2559 09:27:34 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิต โค กระบือ 810 1
373 09 ก.พ.2559 17:16:05 ร่วมบริจาคสมทบมูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือ ครับ 749 1
372 06 ก.พ.2559 12:36:12 ร่วมโอนเงินไถ่ชีวิตโค-กระบือค่ะ 804 1
371 01 ก.พ.2559 14:32:06 โอนเงินร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ 791 1
370 29 ม.ค.2559 15:14:48 บริจาคเงินทำบุญค่ะ 710 1
369 26 ม.ค.2559 22:01:52 ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ 706 1
368 20 ม.ค.2559 23:50:35 แจ้งการโอนเงิน ขอใบเสร็จรับเงินครับ 778 1
367 19 ม.ค.2559 09:04:10 สอบถามเรื่องการอัพเดทรายชื่อ(วันพ่อ) 784 5
366 18 ม.ค.2559 10:16:36 ขอรับใบเสร็จรับเงินค่ะ 777 1
365 14 ม.ค.2559 08:33:02 โอนเงินร่วมบริจาค รบกวนขอใบเสร็จด้วยครับ 731 1
364 12 ม.ค.2559 15:54:50 แจ้งโอนเงิน 755 1
363 09 ม.ค.2559 12:30:15 ร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ 794 1
362 08 ม.ค.2559 17:31:32 ร่วมทำบุญบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือค่ะ 752 1
361 08 ม.ค.2559 16:11:50 แจ้งยอดโอน โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ 747 1
360 06 ม.ค.2559 19:57:35 แจ้งการโอนเงินไถ่ชีวิตโคกระบือค่ะ 940 1
359 03 ม.ค.2559 23:58:48 แจ้งโอนเงินบริจาคคะ 750 1
358 28 ธ.ค.2558 08:43:11 แจ้งโอนเงิน มูลนิธิโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ 815 3
357 27 ธ.ค.2558 18:07:46 โอนเงินไถ่ชิวิตโคกระบือ 797 1
356 26 ธ.ค.2558 15:11:27 แจ้งโอนเงินค่ะ 775 1
355 19 ธ.ค.2558 13:00:27 ร่วมสมทบทุนไถ่ชีวิตโค กระบือ 830 1
354 17 ธ.ค.2558 16:18:33 แจ้งโอนเงินร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 765 1
353 11 ธ.ค.2558 19:16:20 แจ้งโอนเงิน 837 1
352 10 ธ.ค.2558 13:42:16 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 802 1
351 08 ธ.ค.2558 10:26:50 โอนเงินค่ะ 769 1
350 05 ธ.ค.2558 16:27:24 ขอร่วมบริจาคโคหนึ่งตัว 23,000 บาท 866 3
349 03 ธ.ค.2558 23:21:02 แจ้งการโอนเงินบริจาคเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ 774 2
348 03 ธ.ค.2558 08:38:22 แจ้งโอนเงินร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 818 1
347 03 ธ.ค.2558 07:16:09 แจ้งโอนเงิน 767 1
346 02 ธ.ค.2558 21:12:44 แจ้งเรื่องโอนเงิน 758 1
345 02 ธ.ค.2558 15:47:25 แจ้งโอนเงินทำบุญ 755 1
344 30 พ.ย.2558 22:09:51 แจ้งโอนเงิน 740 1
343 30 พ.ย.2558 21:10:31 เเจ้งโอนเงิน 791 1
342 30 พ.ย.2558 15:27:55 แจ้งโอนเงินร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 786 1
341 30 พ.ย.2558 15:08:30 แจ้งเรื่องโอนเงินคะ 820 1
340 29 พ.ย.2558 18:18:24 สอบถามข้อมูลการไถ่ชีวิตโคกระบือครับ 811 1
339 28 พ.ย.2558 11:13:02 โอนเงินบริจาค 929 1
338 24 พ.ย.2558 17:19:38 แจ้งโอนเงินค่ะ 765 1
337 23 พ.ย.2558 14:09:35 แจ้งโอนเงิน 812 1
336 22 พ.ย.2558 23:06:07 แจ้งโอนเงินครับ 697 1
335 19 พ.ย.2558 12:53:48 แจ้งโอนเงิน 757 1
334 12 พ.ย.2558 20:54:15 แจ้งโอนเงินบริจาค 756 1
333 11 พ.ย.2558 11:46:56 ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือไ่ถ่ชีวิตโคกระบือ 881 1
332 02 พ.ย.2558 15:38:07 แจ้งโอนเงินวันที่ 30 ตุลาคม 2558 826 1
331 02 พ.ย.2558 09:55:05 แจ้งโอนเงินค่ะ 796 1
330 31 ต.ค.2558 15:00:47 แจ้งโอนเงิน 780 2
329 28 ต.ค.2558 17:58:32 แจ้งยอดโอนไถ่ชีวิตโค-กระบือ 802 4
328 28 ต.ค.2558 07:41:45 แจ้งยอดโอนไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลคะ รบกวนส่งใบเสร็จตามที่อยู่ด้วยนะคะ ขอบคุณมากคะ 790 1
327 27 ต.ค.2558 22:09:08 แจ้งการโอนเงิน 836 2
326 26 ต.ค.2558 17:09:38 ปล่อยโควันแม่ '58 รหัส 10673 ไม่ได้รับการบันทึก 865 2
325 25 ต.ค.2558 10:13:27 แจ้งโอนเงินบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 802 1
324 21 ต.ค.2558 14:53:29 บริจาคไถ่โคกระบือ 739 1
323 20 ต.ค.2558 22:54:18 ร่วมบริจาคด้วยครับ 735 1
322 20 ต.ค.2558 09:29:16 แจ้งโอนเงินค่ะ 735 1
321 18 ต.ค.2558 17:39:38 แจ้งการโอนเงิน 716 1
320 14 ต.ค.2558 16:47:14 แจ้งโอนเงินร่วมบริจาค 768 1
319 12 ต.ค.2558 22:08:48 แจ้งโอนเงินบริจาค 843 1
318 12 ต.ค.2558 14:22:27 สอบถามข้อมูลครับ 865 5
317 10 ต.ค.2558 19:16:23 แจ้งการโอนเงินคะ 806 1
316 08 ต.ค.2558 19:38:31 แจ้งโอนเงินไถ่กระบือค่ะ 789 1
315 06 ต.ค.2558 13:26:26 การโอนเงิน 756 1
314 05 ต.ค.2558 22:21:32 แจ้งโอนเงิน 816 1
313 05 ต.ค.2558 12:41:31 โอนเงินเพื่อไถ่ชีวิตโค กระบือค่ะ 800 1
312 02 ต.ค.2558 16:19:52 แจ้งโอน 771 2
311 02 ต.ค.2558 12:33:24 แจ้งการโอนเงินค่ะ 722 1
310 01 ต.ค.2558 11:33:54 แจ้งโอนเงินค่ะ 740 2
309 29 ก.ย.2558 22:32:11 แจ้งการโอนเงิน 776 1
308 29 ก.ย.2558 12:51:42 แจ้งโอนเงินร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ 764 1
307 24 ก.ย.2558 15:45:46 แจ้งโอนร่วมไถ่โค วันพ่อ 2558 885 1
306 23 ก.ย.2558 13:17:06 แจ้งโอนเงินค่ะ 823 1
305 21 ก.ย.2558 10:51:45 โอนเงิน 800 1
304 16 ก.ย.2558 23:00:08 ใบเสร็จรับเงิน 798 2
303 16 ก.ย.2558 16:35:41 แจ้งบริจาคเงินเนื่องในวันเกิดพ่อคะ 854 1
302 15 ก.ย.2558 19:48:44 แจ้งโอนร่วมบุญไถ่ชีวิตฯ 835 2
301 14 ก.ย.2558 10:47:31 แจ้งโอนเงินค่ะ 828 1
300 11 ก.ย.2558 09:58:38 แจ้งโอนเงินค่ะ 859 1
299 10 ก.ย.2558 15:58:40 แจ้งโอนเงินค่ะ 747 1
298 09 ก.ย.2558 10:33:10 โอนเงิน ทำบุญวันเกิดค่ะ 763 1
297 28 ส.ค.2558 10:58:34 แจ้งโอนเงินค่ะ 803 1
296 28 ส.ค.2558 05:15:48 แจ้งโอนเงินร่วมทำบุญเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ 817 1
295 27 ส.ค.2558 15:32:58 แจ้งโอนเงินคะ 770 1
292 22 ส.ค.2558 00:26:29 แจ้งโอนเงินครับ 850 1
291 20 ส.ค.2558 01:09:43 บริจาคเงิน เพื่อร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ 784 1
290 17 ส.ค.2558 09:14:31 แจ้งโอนเงินบริจาค 500 บาท 805 1
289 13 ส.ค.2558 10:19:23 ประมวลภาพ 779 5
288 11 ส.ค.2558 08:39:45 แจ้งโอนเงิน 742 2
287 09 ส.ค.2558 12:00:15 ร่วมบริจากวันนี้ ถวายวันไหนครับ อยากไป 837 3
286 08 ส.ค.2558 19:56:13 โอนคืนนี้ทันปะคะ ไถ่โคกระบือ 768 1
285 08 ส.ค.2558 15:50:35 แจ้งโอนเงินบริจาคไถ่ชีวิตโค กระบือ 795 2
284 05 ส.ค.2558 10:43:05 ถ้าโอนเงินวันนี้ เพื่อไถ่ชีวิต โค กระบือ วันที่ 9/8/58 นี้ทันหรือเปล่าคะ 831 1
283 04 ส.ค.2558 14:20:36 ไถ่ชีวิตครั้งต่อไป วันแม่ 12 ส.ค. 58 ใช่หรือเปล่าค่ะ 831 2
282 03 ส.ค.2558 17:40:00 ราคาโคกระบือ ไถ่ชีวิตตัวละเท่าไรครับ ต้องทำอย่างไรบ้าง 985 1
281 03 ส.ค.2558 09:54:34 ขอร่วมบริจาคเงินไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 860 4
280 28 ก.ค.2558 11:34:31 อยากมอบควายตัวน้อยๆๆ ให้มูลนิธิรับไปดูแล 820 1
279 27 ก.ค.2558 11:45:37 แจ้งโอนเงินบริจาค 776 1
278 09 ก.ค.2558 15:50:20 โอนเงินร่วมบุญ 819 1
277 05 ก.ค.2558 08:58:09 แจ้งโอนเงิน 851 1
276 25 มิ.ย.2558 13:25:21 แจ้งโอนเงิน ไถ่ชีวิตโคกระบือ 839 1
275 15 มิ.ย.2558 10:49:56 สอบถามค่ะ 785 2
274 15 มิ.ย.2558 09:56:27 แจ้งการบริจาคเงิน 854 0
273 12 มิ.ย.2558 21:44:00 แจ้งการโอนเงิน 803 0
272 11 มิ.ย.2558 16:27:42 แจ้งการโอนเงินเข้ามูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือ (2 ยอด) 875 3
271 11 มิ.ย.2558 13:23:08 แจ้งโอนเงินบริจาคไถ่ชีวิตโค กระบือ 773 1
270 07 มิ.ย.2558 21:45:54 แจ้งโอนเงินบริจาค 787 1
269 04 มิ.ย.2558 14:27:05 แจ้งโอนเงินค่ะ 883 2
268 03 มิ.ย.2558 13:51:27 แจ้งเรื่องการโอนเงิน 820 1
267 28 พ.ค.2558 14:32:18 แจ้งโอนเงิน 745 1
266 25 พ.ค.2558 23:45:44 การบริจาคไถ่ชีวิตโค กระบือ 867 1
265 22 พ.ค.2558 15:01:46 บริจาคเงินไถ่ชีวิตโคกระบือ 865 1
264 29 เม.ย.2558 20:09:20 แจ้งการโอนเงินบริจาค ไถ่ชีวิตโค กระบือ 952 3
263 28 เม.ย.2558 10:25:44 บริจาคเงินไถ่ชีวิตโคกระบือ 955 3
262 23 เม.ย.2558 11:12:36 ร่วมบริจาค 841 2
261 17 เม.ย.2558 11:56:44 แจ้งโอนเงินบริจาค 923 1
260 15 เม.ย.2558 12:35:10 แจ้งโอนเงินบริจาค 893 1
259 07 เม.ย.2558 13:38:15 แจ้งโอนเงินบริจาค 960 2
258 02 เม.ย.2558 09:10:07 แจ้งการโอนเงิน 789 0
257 31 มี.ค.2558 13:35:23 โอนเงินบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 903 0
256 24 มี.ค.2558 10:30:58 แจ้งโอนเงินบริจาคเพื่อขอใบเสร็จฯ 851 1
255 23 มี.ค.2558 16:40:53 แจ้งโอนเงิน เข้าธนาคารกสิกร 786 1
254 20 มี.ค.2558 21:05:29 แจ้งโอนเงินไถ่่ชีวิตโค-กระบือ 773 1
253 20 มี.ค.2558 17:35:10 ขอทราบว่าถ้าต้องการไถ่ โค และกระบือ ราคาตัวละเท่าไรครับ 885 1
252 10 มี.ค.2558 12:46:29 ร่วมทำบุญบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 832 1
251 10 มี.ค.2558 08:27:00 โอนเงินสมทบร่วมทำบุญคะ 812 1
250 04 มี.ค.2558 23:15:06 แจ้งโอนเงินไถ่ชีวิตโคกระบือคะ 829 2
249 04 มี.ค.2558 16:36:19 โอนเงินบริจาค 725 1
248 03 มี.ค.2558 17:33:59 แจ้งการโอนเงินบริจาคไถ่ชีวิตโค กระบือ 804 1
247 22 ก.พ.2558 16:16:25 บริจาคไถ่ชีวิต-โคกระบือ 860 1
246 21 ก.พ.2558 21:23:20 แจ้งการโอนเงินไถ่ชีวิตโคกระบือค่ะ 734 1
245 10 ก.พ.2558 20:20:34 แจ้งการโอนเงินครับ 923 2
244 06 ก.พ.2558 15:39:36 แจ้งโอนเงินบริจาค 804 1
243 28 ม.ค.2558 13:30:14 บริจาคเงินไถ่ชีวิตโคกระบือไปเป็นเงิน 3009.00 บาท วันที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 13.27 ค่ะ 818 2
242 25 ม.ค.2558 18:13:42 แจ้งโอนเงินร่วมบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 829 1
241 23 ม.ค.2558 00:24:00 แจ้งการโอนเงินไถ่ชีวิตกระบือ 1 ตัวค่ะ 886 1
240 08 ม.ค.2558 15:37:21 แจ้งโอนเงินบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 893 1
239 04 ม.ค.2558 13:35:24 ไถ่ชีวิตโคกระบือ 921 1
238 28 ธ.ค.2557 19:10:30 บริจาคเงินไถ่ชีวิตโคกระบือค่ะ 868 1
237 26 ธ.ค.2557 17:26:03 ตรวจสอบข้อมูลการไถ่ชีวิตกระบือแต่ไม่พบข้อมูลในระบบค่ะ 817 1
236 26 ธ.ค.2557 15:38:31 บริจาคเงินไถ่ชีวิตโค-กระบือ 867 2
235 23 ธ.ค.2557 15:09:55 ไถ่ชีวิตโคกระบือ 766 0
234 12 ธ.ค.2557 10:11:27 บริจาคเงินสบทบในการไถ่-โคกระบือ จำนวน 5,000.- 933 1
233 11 ธ.ค.2557 23:32:38 โอนเงินบริจาคร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ 760 1
232 11 ธ.ค.2557 15:01:50 แจ้งโอนเงินค่ะ 829 1
231 09 ธ.ค.2557 13:05:08 แจ้งโอนเงินบริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือ 754 1
230 08 ธ.ค.2557 08:25:43 แจ้งยอดเงินบริจาคจำนวน 1,610บ.เข้าบัญชี ธ.ไทยพานิชย์ ของกลุ่มใ บ. ไดคุเระ 747 1
229 05 ธ.ค.2557 17:07:33 แจ้งโอนเงินบริจาค 843 2
228 04 ธ.ค.2557 19:16:30 แจ้งบริจาค 865 1
227 03 ธ.ค.2557 13:32:13 แจ้งบริจาคเงิน 778 1
226 28 พ.ย.2557 13:21:24 โอนเงินบริจาคไถ่ชีวิตโค - กระบือ 831 1
225 22 พ.ย.2557 20:08:16 ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือผ่านไทยพาณิชย์ 896 0
224 19 พ.ย.2557 12:08:28 โอนเงินผ่านธ.กสิกรไทย ร่วมไถ่ชิวิตโค - กระบือ 917 2
223 19 พ.ย.2557 12:04:10 โอนเงินผ่านธ.กสิกรไทย ร่วมไถ่ชิวิตโค - กระบือ 786 1
222 19 พ.ย.2557 12:02:17 โอนเงินผ่านธ.กสิกรไทย 787 1
221 19 พ.ย.2557 08:34:33 บริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือ 500 806 1
220 17 พ.ย.2557 13:04:52 บริจาคเงินไถ่ชีวิตโค-กระบือ 829 2
219 17 พ.ย.2557 12:19:31 แจ้งการโอนเงิน 832 1
218 17 พ.ย.2557 09:47:16 แจ้งโอนเงินค่ะ 841 0
217 15 พ.ย.2557 09:12:38 แจ้งการโอนเงินบริจาค 775 1
216 15 พ.ย.2557 09:03:11 อยากทราบ 870 0
215 15 พ.ย.2557 08:39:23 ความประสงค์ 809 0
214 14 พ.ย.2557 08:49:29 แจ้งโอนเงิน 827 1
213 12 พ.ย.2557 16:07:49 ทำบุญไถ่ชีวิต โค-กระบือ 897 0
212 12 พ.ย.2557 14:54:25 ประสงค์ไถ่ชีวิตกระบือค่ะ 851 1
211 11 พ.ย.2557 08:34:06 แจ้งโอนเงิน 806 1
210 08 พ.ย.2557 13:37:55 แจ้งการโอนเงิน 847 0
209 07 พ.ย.2557 11:59:00 แจ้งโอนเงินทำบุญวันนี้คัรบ 797 1
208 06 พ.ย.2557 12:04:16 แจ้งโอนเงิน 776 0
207 02 พ.ย.2557 09:09:37 แจ้งโอนเงินกับมูลนิธิไถ่ชีวิติโค-กระบือ 819 0
206 29 ต.ค.2557 18:56:39 แจ้งโอนปัจจัยไถ่ชีวิต-กระบือ 832 1
205 29 ต.ค.2557 16:44:32 สอบถามเกี่ยวกับ รหัส 5710119 ชื่อโคกระบือ : สิขร 848 0
204 16 ต.ค.2557 12:26:15 โอนเงินบริจาคไถ่โค-กระบือ 924 1
203 16 ต.ค.2557 08:11:25 แจ้งโอนเงินคับ 857 0
202 09 ต.ค.2557 21:53:10 แจ้งโอนเงินร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือค่ะ 820 0
201 09 ต.ค.2557 21:50:29 แจ้งโอนเงินร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือค่ะ 852 0
200 09 ต.ค.2557 10:10:18 โอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิฯ 859 0
199 08 ต.ค.2557 09:45:22 แจ้งโอนเงินครับ 827 0
198 06 ต.ค.2557 21:52:35 แจ้งโอนเงินคะ 822 1
197 02 ต.ค.2557 10:11:05 แจ้งโอนเงินค่ะ 868 0
196 01 ต.ค.2557 12:29:41 แจ้งโอนเงินสมทบทุนไถ่ชีวิตโค-กระบือค่ะ 886 2
195 27 ก.ย.2557 23:53:15 โอนเงิน 767 0
194 22 ก.ย.2557 09:46:46 แจ้งโอนเงินครับ 859 0
193 13 ก.ย.2557 09:26:48 แจ้งการโอนเงินไถ่ชีวิตโคกระบือ 897 1
192 12 ก.ย.2557 10:50:20 แจ้งโอนเงินบริจาค 860 0
191 07 ก.ย.2557 07:07:59 แจ้งโอนเงินบริจาค 1022 2
190 01 ก.ย.2557 19:36:07 แจ้งโอนเงินบริจาคค่ะ 884 2
189 28 ส.ค.2557 09:49:36 แจ้งโอนเงินบริจาค 919 1
188 27 ส.ค.2557 09:44:54 แจ้งโอนเงินบริจาคค่ะ 868 1
187 26 ส.ค.2557 17:19:15 ขอทราบว่าถ้าต้องการไถ่ โค และกระบือ ราคาตัวละเท่าไรค่ะ 1057 1
186 26 ส.ค.2557 10:47:14 สอบถามเรื่องการแก้ไขชื่อ-นามสกุล ที่แสดงในระบบค่ะ 878 3
185 13 ส.ค.2557 14:31:53 ไถ่ชีวิตโค 890 0
184 12 ส.ค.2557 15:36:02 แจ้งการโอนเงิน 948 1
183 12 ส.ค.2557 11:04:01 แจ้งการโอนเงิน 821 1
182 09 ส.ค.2557 01:01:54 แจ้งโอนเงินค่ะ 889 0
181 06 ส.ค.2557 09:56:41 แจ้งโอนเงินค่ะ 839 0
180 05 ส.ค.2557 17:44:34 แจ้งโอนเงินทำบุญครับ 874 1
179 28 ก.ค.2557 00:57:54 ได้ fax ใบโอนเงินมา 900 1
178 26 ก.ค.2557 18:19:21 แจ้งโอนเงินค่ะ 967 3
177 16 ก.ค.2557 11:50:43 ร่วมบริจาคทำบุญด้วยครับ 937 1
176 14 ก.ค.2557 17:52:39 แจ้งโอนเงินค่ะ 916 1
175 14 ก.ค.2557 14:57:51 แจ้งเพิ่มเติม 818 0
174 14 ก.ค.2557 10:16:53 แจ้งโอนเงินครับ 869 1
173 09 ก.ค.2557 11:29:49 แจ้งเพิ่มค่ะ 887 2
172 09 ก.ค.2557 11:22:43 แจ้งเรื่องบริจาคเงินคะ 883 0
171 28 มิ.ย.2557 20:22:00 แจ้งโอนเงินค่ะ 991 1
170 27 มิ.ย.2557 10:10:19 แจ้งการโอนเงิน ร่วมบริจาคทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 896 6
169 25 มิ.ย.2557 03:23:15 แจ้งการโอนเงิน 830 1
168 23 มิ.ย.2557 18:07:34 แจ้งบริจาคเงินค่ะ 839 2
167 13 มิ.ย.2557 12:39:27 แจ้งบริจาคค่ะ 853 1
166 10 มิ.ย.2557 19:29:32 แจ้งบริจาคเงินไถ่ชีว้ตโคกระบือคะ 896 1
165 09 มิ.ย.2557 13:07:07 แจ้งโอนเงิน 819 2
164 03 มิ.ย.2557 16:30:04 แจ้งโอนเงินบริจาค 891 1
163 27 พ.ค.2557 11:14:31 โอนเงินบริจาคเข้าไทยพาณิชย์ ยอด 500 บาทค่ะ 882 1
162 26 พ.ค.2557 18:41:35 สอบถามพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือครั้งต่อไปจะจัดขึ้นเมือไร วันไหน 945 0
161 23 พ.ค.2557 20:15:36 บริจาคเงิน 842 0
160 18 พ.ค.2557 11:32:16 แจ้งการโอนเงินครับ 918 3
159 18 พ.ค.2557 11:28:08 แจ้งโอนเงินครับ 882 1
158 17 พ.ค.2557 07:55:29 แจ้งโอนเงินค่ะ 867 1
157 15 พ.ค.2557 23:52:55 สอบถามค่ะ 882 1
156 10 พ.ค.2557 15:05:07 โอนเงินค่ะ 797 1
155 30 เม.ย.2557 09:20:05 ขอร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือ 1003 1
154 29 เม.ย.2557 14:42:33 แจ้งโอนเงินค่ะ 824 1
153 21 เม.ย.2557 19:37:42 ถ้าจะไถ่ชีวิตโคกระบือได้ทั้งตัวต้องบริจาคเงินเท่าไหร่ค่ะ 1032 2
152 16 เม.ย.2557 13:52:17 แจ้งโอนเงินครับ 831 2
151 05 เม.ย.2557 17:22:56 โอนเงินค่าบริจาคไถ่ชืวิตโคกระบือ 972 2
150 04 เม.ย.2557 12:26:57 ขอใบเสร็จรับเงิน 875 1
149 03 เม.ย.2557 17:40:23 คำกรวดน้ำในการไถ่ชีวิตโคกระบือ 1742 2
148 26 มี.ค.2557 16:07:05 แจ้งโอนเงิน 913 3
147 17 มี.ค.2557 14:05:52 แจ้งโอนเงิน 978 1
146 17 มี.ค.2557 11:15:02 แจ้งการโอนเงิน 834 1
145 04 มี.ค.2557 15:04:42 แจ้งโอนเงิน 911 0
144 28 ก.พ.2557 13:21:42 ร่วมบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 864 0
143 14 ก.พ.2557 20:21:58 แจ้งโอนเงิน 928 1
142 12 ก.พ.2557 22:31:35 ถ่ายชีวตโคกระบือ 876 1
141 10 ก.พ.2557 14:31:00 ไถ่ชีวิตโคกระบือ 851 1
140 04 ธ.ค.2556 19:10:34 แจ้งยอดเงินทำบุญไถ่ชีวิต โคกระบือ 3 ยอด คะ สาธุ 1031 1
139 12 พ.ย.2556 22:16:47 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ วันพ่อ 1122 1
138 31 ต.ค.2556 14:36:10 คำอธิษฐานไถ่ชีวิตโคกระบือคะ 6913 0
137 31 ต.ค.2556 14:35:25 คำอธิษฐานไถ่ชีวิตโคกระบือคะ 1096 1
136 31 ต.ค.2556 14:22:19 โอนเงินบริจาคไถ่ชีวิต โคกระบือ 31/10/2556 876 2
135 31 ต.ค.2556 09:51:42 โครงการไถ่ชีวีตโค-กระบือ ที่จะเริ่มในวันที่ 1 ธันวาคม 2556 จะหมดเขตรับเงินบริจาควันไหนคะ 963 1
134 30 ก.ย.2556 21:41:21 สอบถามรายละเอียดการไถ่ชีวิตโค กระบือ 1080 1
129 24 ก.ย.2556 22:07:45 สอบถามเรื่องโรงฆ่าสัตว์รังสิต 1045 1
128 17 ก.ย.2556 14:48:26 โอนเงินร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ แล้วค่ะ 918 1
127 03 ก.ย.2556 16:18:13 โอนเงินไถ่ชีวิตโคกระบือแล้วค่ะ 909 1
126 26 ส.ค.2556 13:14:15 สอบถามรายละเอียดคราา 1112 1
125 13 ส.ค.2556 15:36:39 สอบถามรายละเอียดการไถ่ชีวิตโคกระบือ 1027 1
124 07 ส.ค.2556 19:32:53 แจ้งความจำนงค์ ต้องการทราบข่าวสารของมูลนิธิฯ 909 1
123 25 ก.ค.2556 09:04:38 รบกวนออกใบเสร็จรับเงิน 962 2
122 24 ก.ค.2556 09:56:23 ต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการไถ่ชีวิตโคกระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 1099 3
121 19 ก.ค.2556 13:33:11 โอนเงินไถ่ชีวิตโค-กระบือ 927 1
120 12 ก.ค.2556 20:51:14 แจ้งการโอนเงินคะ 911 1
119 10 ก.ค.2556 10:51:05 แจ้งโอนเงินค่ะ 952 1
118 10 ก.ค.2556 01:29:02 หนูต้องการไถ่ชีวิต โคกระบือ คะ 987 1
117 09 ก.ค.2556 06:52:01 แจ้งการโอนเงินบริจาคครับ 926 1
116 06 ก.ค.2556 14:23:54 ขอรับโคที่ไถ่ชีวิตมาเลี้ยง 1092 3
115 15 มิ.ย.2556 22:23:46 อยากถ่ายชีวิตโคกระบือค่ะ 994 1
114 04 มิ.ย.2556 19:59:17 โอนเงินบริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือ 1178 3
113 22 พ.ค.2556 14:46:39 โอนเงินทำบุญ 1020 2
112 10 พ.ค.2556 14:16:03 โอนเงินบริจาค 958 1
111 01 พ.ค.2556 21:17:06 ร่วมบริจาคโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ 1156 5
110 22 เม.ย.2556 13:27:39 ขอบคุณทางมูลนิธิฯ มากๆ ค่ะ 955 1
109 09 เม.ย.2556 20:37:54 ขอทราบรายละเอียดการมอบโค-กระบือ 1267 2
108 09 เม.ย.2556 09:21:13 โอนเงิน 922 2
107 01 เม.ย.2556 14:51:21 ๊รบกวน Update หน้าเวปให้เร็วหน่อยค่ะ 983 9
106 18 มี.ค.2556 10:02:30 ร่วมบริจาคโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ 1025 1
105 11 มี.ค.2556 12:01:03 ร่วมบริจาคโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ 960 2
104 10 มี.ค.2556 19:31:19 หาข้อมูลโคที่ไถ่ชีวิตไปไม่เจอครับ 1055 1
103 27 ก.พ.2556 18:56:06 ขอใบเสร็จรับเงิน 995 1
102 11 ก.พ.2556 17:42:00 ได้โอนเงินบริจากไถ่ชีวิตโคกระบือ 1235 1
101 06 ก.พ.2556 09:42:32 ขอทราบเวลาทำการของมูลนิธิฯ 1094 2
100 25 ม.ค.2556 17:26:10 ยังไม่ได้รับใบเสร็จรับเงินนะคะ 1040 1
99 21 ม.ค.2556 13:40:15 ขอใบเสร็จหลายครั้ง แต่ก็ยังไม่ได้รับจริงๆเลย 1096 1
98 21 ม.ค.2556 11:39:10 เปลี่ยนแปลงราคาโค-กระบือ 1215 1
97 02 ม.ค.2556 15:26:06 เเจ้งการโอนเงินบริจาคเข้ามูลนิธิโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 1082 2
96 19 ธ.ค.2555 12:37:21 ไถ่ชีวิตฯ วาระพิเศษครั้งต่อไป 1173 1
95 19 ธ.ค.2555 10:19:59 อยากเห็นรูปวันไปมอบโค-กระบือ ในวันที่ 5 ธค. 1146 4
94 14 ธ.ค.2555 11:47:42 ไม่สามารถเข้าweb savebuff.org หรือ หน้า facebook ได้ 994 1
93 12 ธ.ค.2555 22:03:21 สอบถามวันทำการของมูลนิธิ ว่าวันที่ 29 ธันวาคมเปิดทำการหรือไม่ 929 2
92 10 ธ.ค.2555 22:26:15 ขอบคุณพระอาจารย์และคณะมูลนิธิไถ่ชีวิตโค กระบือ 1207 3
91 26 พ.ย.2555 09:26:48 อยากให้ Post ราคาโค-กระบือ ไว้หน้า web ค่ะ 1104 3
90 26 พ.ย.2555 09:21:30 ข้อมูลรายชื่อผู้บริจาค-ผู้รับมอบไม่ Update 1025 2
89 23 พ.ย.2555 21:08:44 โอนเงินและส่งอีเมล์แล้ว (ครบจำนวนเงิน) ** จอง โค 4 ตัว-กระบือ 4 ตัว (ไปร่วมพิธี วันที่ 25 ค่ะ) 1048 1
88 23 พ.ย.2555 13:31:05 แจ้งเรื่องการโอนเงินบริจาค 1231 1
87 22 พ.ย.2555 22:27:16 ถ้าเรามีสลิปยืนยันการโอน เราสามารถไปร่วมพิธีแทนคนที่ไถ่ได้ไหมค่ะ 1009 1
86 22 พ.ย.2555 00:26:27 การจองโค-กระบือ งานวันที่ 25 1147 1
85 21 พ.ย.2555 11:56:00 แจ้งการโอนเงินบริจาค 991 1
84 11 พ.ย.2555 14:14:17 แจ้งการโอนเงิน 1153 2
83 09 พ.ย.2555 21:12:49 พิธีไถ่ชีวิต โค-กระบือ วันที่ 25 พ.ย. 2555 ที่จะถึงนี้ค่ะ 1133 2
82 07 พ.ย.2555 16:41:22 เรื่องการโอนเงิน 1029 1
81 06 พ.ย.2555 13:35:44 ขอสอบถามข้อมูลค่ะ 1077 1
80 06 พ.ย.2555 13:32:14 ขอสอบถาม 936 1
79 31 ต.ค.2555 16:52:53 สอบถามเรื่องบริจาค 1127 1
78 27 ก.ย.2555 14:02:47 ต้องการบริจาคเงินไถ่วัว 1ตัว หักภาษีได้รึยังครับ. และมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง 1306 1
77 14 ก.ย.2555 17:01:32 อยากทราบว่าต้องโอนเงินเท่าไร/โค1 ตัว 1322 1
76 05 ก.ย.2555 16:50:19 แจ้งการส่งหลักฐานร่วมบริจาคเงินไถ่ชีวิตโคกระบือ 1386 2
75 27 ส.ค.2555 10:21:33 ส่งบิลใบเสร็จ 1111 0
74 09 ส.ค.2555 13:43:51 ส่งบิลใบเสร็จ 1212 1
73 30 ก.ค.2555 21:13:30 ไถ่ชีวิตโคกระบือ วันแม่แห่งชาติ 1251 4
72 23 ก.ค.2555 10:41:46 ไถ่ชีวิตโคกระบือ 1268 5
71 19 ก.ค.2555 09:52:39 โอนเงินร่วมบริจาคค่ะ 1266 2
70 09 ก.ค.2555 13:18:45 โอนเงินบริจาคไถ่ชีวิตรโคกระบือ 1225 1
69 07 ก.ค.2555 11:30:30 จะไถ่อีกครั้งเมื่อไหร่ค่ะ 1197 1
68 28 มิ.ย.2555 15:07:26 โอนเงินร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ 1214 1
67 25 มิ.ย.2555 21:48:45 ได้โอนเงินเข้ามูลนิธิ 1010 1
66 29 พ.ค.2555 14:57:48 โอนเงินบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 1839 5
65 07 พ.ค.2555 15:58:54 โอนเงิน เข้ามูลนิธิ 1176 1
64 01 พ.ค.2555 11:52:22 แจ้งโอนเงินเข้ามูลนิธิุ 1008 1
63 24 เม.ย.2555 16:04:19 มูลินิธิฯเปิดทำการตามปกติ 1105 2
62 19 เม.ย.2555 16:59:43 โอนเงินบริจาค 1009 3
61 19 เม.ย.2555 10:55:02 แจ้งโอนเงินทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 1196 1
60 19 เม.ย.2555 10:50:30 แจ้งโอนเงินทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 1067 1
59 18 เม.ย.2555 13:21:06 โอนเงินร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 1078 1
58 04 เม.ย.2555 14:31:44 แจ้งโอนเงิน ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค กระบือ 1136 1
57 28 มี.ค.2555 10:24:15 ปิดปรับปรุงมูลนิธิฯ 1098 0
56 20 มี.ค.2555 09:04:53 อยากไถ่ชีวิตโค 1516 1
55 19 มี.ค.2555 14:22:40 ส่งใบเสร็จ 999 2
54 19 มี.ค.2555 14:15:27 ส่งใบเสร็จ 1048 1
53 19 มี.ค.2555 11:41:43 อยากทราบเรื่องการมอบโค-กระบือ ให้เกษตรกร 1096 1
52 26 ก.พ.2555 13:40:09 ถ้าจะโอนภายในวันนี้ยังทันไหมคับบ 1510 6
51 25 ก.พ.2555 23:50:30 แจ้งโอนเงิน ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค กระบือ 1095 1
50 23 ก.พ.2555 17:22:36 โอนเงินเพื่อทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 1211 1
49 23 ก.พ.2555 12:27:49 แจ้งโอนเงิน ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค กระบือ 1143 1
48 19 ก.พ.2555 20:09:21 โอนเงินบริจาคไถ่กระบือ 1056 2
47 14 ก.พ.2555 16:55:48 ส่งใบ pay- in ทาง e-mail 998 1
46 08 ก.พ.2555 19:28:17 แจ้งโอนเงิน 599 บาท โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ 1136 2
45 30 ม.ค.2555 12:44:14 อยากจะร่วมบริจาคฯ 1172 1
44 24 ม.ค.2555 14:35:40 แจ้งโอนเงิน ช่วยไถ่ชีวิตโค-กระบือ 1229 1
43 20 ม.ค.2555 19:11:43 แจ้งโอนเงิน ช่วยสมทบทุนค่ะ 1042 4
42 17 ม.ค.2555 13:58:43 โอนเงินไถ่ชีวิตโค-กระบือ 1049 1
41 17 ม.ค.2555 07:14:05 แจ้งโอนเงินร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค กระบือ 1018 1
40 14 ม.ค.2555 01:15:18 แจ้งโอนเงินร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 1033 1
39 11 ม.ค.2555 12:36:04 แจ้งโอนเงินร่วมบริจาค 950 1
38 08 ม.ค.2555 14:35:23 แจ้งโอนเงินร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 939 1
37 05 ม.ค.2555 16:43:53 แจ้งโอนเงินร่วมทำบุญ 1049 1
36 25 ธ.ค.2554 21:43:46 กำหนดวันจัดพิธีไถ่และมอบโค-กระบือ เนื่องในโอกาสวันพ่อ 2554 1505 2
34 22 ธ.ค.2554 06:47:15 อยากร่วมทำบุญ 1189 1
33 09 ธ.ค.2554 15:10:25 โอนเงินบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ 1222 1
32 06 ธ.ค.2554 12:58:34 โอนเงินไถ่ชีวิตโค กระบือ 1079 1
31 30 ต.ค.2554 17:42:16 มูลนิธิฯ ขอเลื่อนกำหนดการจัดพิธิไถ่ชีวิตฯ ออกไปอย่างไม่มีกำหนด 1286 1
30 10 ต.ค.2554 14:44:29 ต้องการไถ่โค 1 ตัวในวันพ่อ 1302 6
29 08 ต.ค.2554 11:47:23 ต้องการร่วมบริจาคโค-กระบือ และร่วมพิธีวันที่ 20พย54 1115 1
28 04 ต.ค.2554 18:47:48 แจ้งการโอนเงินบริจาคมูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลคะ 1234 1
27 20 ก.ย.2554 16:14:15 แจ้งโอนเงินบริจาคสำหรับช่วยไถ่ชีวิตโค-กระบือค่ะ 1250 2
26 17 ก.ย.2554 22:52:06 ร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ 1158 3
25 15 ก.ย.2554 17:47:41 ร่วมทำบุญ 1051 1
24 30 ส.ค.2554 09:57:11 ผมขอ เบอร์ พระ อาจารย์ เพื่อ นัด ถ่าย โค หนึ่ตัว ที่ โรงฆ่าสัตว์ รังสิต ใน วันที่3หรื4 เดือน ก.ย. นี้ ครับ 1289 2
23 07 ส.ค.2554 22:21:04 ร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ 1243 1
22 02 ส.ค.2554 11:14:48 ร่วมไถ่ชีวิตโค กระบือ 1187 1
21 30 ก.ค.2554 20:51:56 อยากไปเอง 1273 1
20 28 ก.ค.2554 13:58:15 ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 1365 1
19 08 มิ.ย.2554 21:24:46 ชาวนาที่รับวัวไปเค้ามีสัญญาว่าจะไม่ฆ่าวัวที่รับไปเป็นเวลากี่ปี แล้วถ้าเกิดมีลูก ชาวนาสามารถขายลูกวัวได้รึป่าว 1382 1
18 02 มิ.ย.2554 08:48:38 ไถ่โคทั้งตัวผมจะไปรวบรวมเงินมาจากหลายคนช่วยกันได้ไหมครับ 1543 2
17 19 เม.ย.2554 11:57:07 ไถ่โคทั้งตัวราคาเท่าไรค่ะ 2014 2
15 18 มี.ค.2554 12:48:42 การหักภาษี 1409 3
14 02 มี.ค.2554 10:49:32 จะได้ทราบได้อย่างไรว่าเกษตรกรจะไม่นำโค-กระบือไปขายในอนาคต 1569 2
13 20 ม.ค.2554 09:36:30 อยากร่วมบริจาคจะทำได้อย่างไรบ้างคะ 1961 3
12 05 ม.ค.2554 20:26:47 อยากทราบว่ากระบือของตนเองอยู่ที่ไหน เชคได้จากไหนคะ 1531 2
11 27 พ.ย.2553 15:08:15 แจ้งรายการโอนเงินร่วมไถ่ชีวิตโคเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 1350 1
10 18 พ.ย.2553 11:15:07 เริ่มพิธีกี่โมง 1294 1
9 12 พ.ย.2553 08:27:22 ขอแผนที่โรงฆ่าสัตว์รังสิตค่ะ 1361 1
8 06 พ.ย.2553 13:59:43 ติดต่อไม่ได้ 1235 1
7 02 พ.ย.2553 20:16:39 มาบอกอีเมลล์เพื่อขอทราบแผนที่นะคะ 1223 1
6 30 ต.ค.2553 10:40:23 ขอแผนที่โรงฆ่าสัตว์รังสิตด้วยนะคะ 3288 6
5 11 ต.ค.2553 17:25:46 ขอทราบเลขที่บัญชีเพื่อโอนเงิน 1825 5
4 29 ก.ย.2553 13:47:12 มูลนิธิเผยแพร่กิจกรรมโดยแจกจ่ายซีดีภาพถ่ายพิธีไถ่และมอบฯ 1565 1
3 17 ส.ค.2553 20:20:09 ต้องการทราบ 1717 2
2 06 ส.ค.2553 19:36:31 ขอทราบวันจัดกิจกรรม 1658 3

  

 

มูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมษายน 2554